Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

Märtsi MaksuMaksjas traditsioonilised sõidupäevikud ja legendaarsed kohtulahendid

Märtsi MaksuMaksjas traditsioonilised sõidupäevikud ja legendaarsed kohtulahendid

Rubriik: EML

Sõiduautode, sõidupäevikute ja erisoodustuse teemal on MaksuMaksja kirjutanud selle aasta algusest saadik. Ka märtsikuus ei saa teisiti.

Ernst & Young Baltic AS maksuosakonna juhataja Ranno Tingas kirjeldab juba legendaarset Riigikohtu lahendit, millega kohus pani tööandja vara isiklikul otstarbel kasutamise esmase tõendamiskoormuse selgelt maksuhaldurile. Samuti rõhutas Riigikohus, et sõiduki hoidmine töötaja elukohas ei kinnita iseenesest sõiduki ettevõtlusega mitteseotud kasutamist. Sõidupäeviku pidamise kohustuslikkuse ja asendamatuse küsimuses asus Riigikohus maksumaksjate rõõmuks seisukohale, et sõidupäevik on vaid üks mitmest võimalusest tõendada auto kasutamist ainult töösõitudeks. Nimelt ei nähtu ega tulene erisoodustuse hinna määramise korrast, et sõiduki kasutamist üksnes ettevõtluseks tuleb tõendada sõidupäevikuga. EML uuris ka riigiasutustelt, kui palju peetakse sõidupäevikuid, kas maksustamine on seotud päeviku pidamise või mittepidamisega, kas ja kui palju lubatakse isiklikku kasutust, kuidas töötajad hüvitavad isiklikke sõite, palju makstakse ametnikele isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist. Tulemused olid ootuspärased ja riigiasutuste käitumine samasugune nagu erasektoris – autode arvu püütakse vähendada, sõidupäevikute pidamist suurendada ja isiklikku kasutust vähendada või selle kulusid ametnikelt sisse nõuda. EML juhatuse esimees Lasse Lehis kirjutab, kuidas MTA on asunud autovedajatele makse määrama, kuna ameti arvates peab rahvusvahelisi vedusid tegeva autojuhi töökoht olema “Euroopa teed” ja maksuvaba päevaraha neile maksta ei tohi. Ühe sellise maksuotsuse vaidlustamine andis maksumaksjale võidu nii haldus- kui ringkonnakohtus. Kohus põhjendas, et maksuvabastuse eesmärk on ära hoida isiku selle sissetuleku osa, mis kulutatakse töö asukohas viibimisele, lugemine tema tuluks. Kahjuks ei lase MTA end kohtuotsustest häirida ning jääb oma kodulehel vanale seisukohale. EML vanemjurist Martin Huberg annab ülevaate seadusemuudatustest, mida maksumaksjal on vaja silmas pidada seoses vastuvõetud riigi 2009. aasta lisaeelarve säästuprogrammiga. Eraldi artikli pühendab autor probleemidele, mille põhjustavad ravikindlustuse seaduse muudatused töötajale haigushüvitise maksmise korra osas. EML jurist Hiie Marrandi tutvustab uuemat kohtupraktikat haldusaktide kättetoimetamise teemal. Kui Maksu- ja Tolliamet soovib kulusid kokku hoida ja saadab tähtsa dokumendi maksumaksjale lihtkirjana, siis peab ta vaidluse korral suutma tõendada, et selline kiri on ka maksumaksjani kohale jõudnud. Ainuüksi oma dokumendiregistriga ta seda tõendada ei saa. IMG Advokaadibüroo nõunik Olavi Jänes tutvustab kitsaskohti, mis võivad kaasneda liisingulepingu lõpetamisega. Autor rõhutab, et lisaks liisingulepingu täitmisele tuleb ka liisingulepingu lõpetamisel pöörata tähelepanu eelkõige poolte vahel kokku lepitud tingimustele. See ei pruugi küll olla alati piisav, kuna need tingimused võivad teatud osas osutuda liisinguvõtja jaoks ebamõistlikult kahjustavateks ja seetõttu tühisteks. Maksumaksjale tuleb selle valdkonna kohtupraktika tundmine kindlasti kasuks. Avaldame ka EML küsimuse ja MTA vastuse selle kohta, kas ja kuidas tuleks liisingulepingu lõpetamisel arvestada käibemaksu, kuid kahjuks ei andnud MTA vastus selles osas suurt selgust ega arusaamist. Lisateave: MaksuMaksja peatoimetaja Margit Berko telefon 626 4196 margit@maksumaksjad.ee