Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Märtsi MaksuMaksjas sotsiaalmaksuga seotud valupunktid

Märtsi MaksuMaksjas sotsiaalmaksuga seotud valupunktid

Rubriik: EML

Seekordne ajakirjanumber keskendub sotsiaalmaksuga ja sotsiaalkindlustuse finantseerimisega seotud probleemidele, millest mõnele on ajakirjanduses rohkem tähelepanu pööratud, mõni aga jäänud laiema tähelepanuta.

Haigushüvitise osas FIE-dele palgatulu saajatega võrdse kohtlemise tagamiseks on valmistatud mitmeid eelnõusid ja need ka tagasi lükatud. Viimati juhtus see jaanuari lõpus. Ainus, mis aja jooksul muutub, on see, et eelnõu oponentide põhjendused muutuvad aina küünilisemateks ja jaburamateks. Niikaua kui FIE on terve, maksab ta sotsiaalmaksu samamoodi nagu palgatöötaja, kui ta aga haigeks peaks jääma, siis kehtivad tema jaoks hoopis teised reeglid. MaksuMaksja toob ära ajakirjaniku ja telesaate „Puutepunkt“ produtsendi Tiina Kangro artikli, mis käsitleb kavandatava töövõimetuse süsteemi reformi puudujääke nii abivajajatele abi osutamise kui üldise kulu osas kõigile maksumaksjatele. Samuti on lugejateni toodud kokkuvõte Riigikontrolli auditiaruandest, milles uuriti, kas riik tagab pensionisammaste tõhusa toimimise, ning anti soovitusi riigi pensionisüsteem jätkusuutlikumaks muutmiseks. Eesti Kindlustusmaaklerite Liidu asutaja Andrus Järve arutleb Eestis ettevõttepensioni (tööandjapensioni) rakendamise võimaluste üle, mida mujal Euroopa Liidus ja OECD riikides aktiivselt kasutatakse kehtiva pensionisüsteemi toetava tööriistana. Audiitorbüroo PricewaterhouseCoopers maksukonsultant Ain Veide annab ülevaate Euroopa Kohtu otsusest, milles vaieldi sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse kohta olukorras, kus pöördmaksustamise erikorra asemel kohaldati ekslikult maksustamise tavakorda, mille tagajärjel tasus ostja müüjale nõuetele mittevastava arve alusel alusetult käibemaksu, mida ostja soovis maha arvata sisendkäibemaksuna. Advokaadibüroo Lentsius & CASUS advokaat Sandra Ojaperv puudutab oma artiklis äriühingu äriregistrist kustutamise ja registrisse ennistamise problemaatikat. Kui varasemalt on Riigikohus olnud seisukohal, et puudutatud isikul puudub registrimenetluses õigus kaevata kandemääruse peale, millega registripidaja rahuldab kandeavalduse, siis artiklis vaatluse alla tuleva kohtuotsusega laiendas Riigikohus puudutatud isiku kaebeõigust oluliselt. Toimetuse valikul avaldatud värskete artiklitega saab tutvuda EML kodulehel. Ülejäänud artiklid avaldatakse sealsamas aasta pärast ajakirja ilmumist paberkandjal.