Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Maksuvõlglaste nimekiri

Maksuvõlglaste nimekiri

Rubriik: MTA

Avaldame alates juunist 2014 oma kodulehel juriidilistest isikutest maksuvõlglaste nimekirja, et suurendada maksumaksjate motivatsiooni täita maksukohustused õigeaegselt ning seeläbi toetada võrdset konkurentsi, selgitatakse MTA kodulehel uut korda.

Nimekirjas kuvamise põhimõtted on järgmised:

  • isiku maksuvõlg on vähemalt 1000 eurot
  • vähemalt ühe võlas oleva nõude tasumise tähtpäevast on möödunud 30 kalendripäeva
  • isikul puudub ajatamise graafik
  • maksuvõlg on sissenõutav. Isikutel, kellele on välja kuulutatud pankrot, kuvatakse ainult seda võlga, mis on tekkinud pärast pankroti väljakuulutamise päeva. Nt kui äriühingul oli maksuvõlg pankroti väljakuulutamise päeval 7000 eurot ja pärast pankrotti tekkis juurde võlg 1000 eurot, siis päringus kuvatakse äriühingu võlgnevusena ainult 1000 eurot. Kui isikul on kehtiv vaidlus, siis olenevalt vaidluse sisust, kas võlga ei kuvata või kuvatakse vaidlustatuna.
  • kui isiku ettemaksukontol olev summa on võrdne või ületab maksuvõla summa, siis isikut nimekirjas ei kuvata. Kui aga summa on väiksem kui maksuvõlg, siis kuvatakse isiku maksuvõla kogusummat ilma mahaarvamisi tegemata.
  • kui isiku tagastuskontrollis olev summa ületab maksuvõla summa, siis isikut nimekirjas ei kuvata. Kui tagastuskontrollis olev nõue ületab maksuvõla summat sama liiki nõude ulatuses, siis seda nõuet maksuvõla summa arvestamisel arvesse ei võeta. Näiteks kui isiku maksuvõlg on 10 000 eurot, millest 3000 eurot moodustab käibemaksu võlg ning isikul on 5000 euro suurune käibemaks tagastuskontrollis, siis kuvatakse isiku maksuvõla summaks 7000 eurot.

Nimekirjas kuvame andmeid 1. kuupäeva seisuga, uuendame tabelit kodulehel igakuiselt 1. kuupäevale järgneval tööpäeval. Jooksvalt on võimalik ajakohaseid andmeid kontrollida e-maksuametis/e-tollis või avalikus maksuvõla päringus. Maksuvõla tasumiseks vajalik info asub rubriigis Pangakontod ja viitenumbrid.Nimekiri: http://www.emta.ee/doc.php?35442Kuula ka KUKU Raadiost Maksumaksjast: http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=6486