Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksutulu kogunes mullu 10 protsenti 2011. aastast enam

Maksutulu kogunes mullu 10 protsenti 2011. aastast enam

Rubriik: Rahandusministeerium

Rahandusministeerium teatab oma pressiteates, et Maksu- ja Tolliamet kogus detsembri lõpuks makse 4,7 miljardit eurot ehk 10 protsenti 2011. aastast enam. Aastaga kasvasid kõikide maksude laekumised ning riigieelarves planeeritust kogunes 2,3 protsendipunkti ehk 107 miljonit eurot rohkem. Rahandusministeeriumi 2012.

aasta suveprognoosiga võrreldes oli ülelaekumine 15 miljonit eurot.

Maksude ülelaekumise mõju valitsussektori eelarvepositsioonile on võrreldes ministeeriumi 2012. aasta suveprognoosiga väiksem kui 0,1 protsenti SKPst. Lõpptulemust võib veel mõjutada jaanuari maksulaekumine, sest tekkepõhiselt arvestatakse 2012. aastasse ka 2013.

aasta jaanuari sotsiaalmaksu, käibemaksu ja aktsiiside laekumised.Kõige rohkem ületas eelarves prognoositut käibemaksu ja juriidilise isiku tulumaksu laekumine – vastavalt 58 miljonit ja 30 miljonit eurot. Järgnes füüsilise isiku tulumaks, mille ülelaekumine moodustas 4,8 protsenti ehk 13 miljonit eurot. Füüsilise isiku tulumaksu laekumist mõjutasid positiivselt lisaks tööturu arengule ka aasta jooksul tehtud tulumaksutagastused ja juurdemääramised. Väiksemaks kujunesid tagastused koolituskuludelt ja III samba pensionikindlustuse maksetelt.

Juurdemääramised seevastu olid oodatust suuremad nii väärtpaberite, metsa raieõiguse kui ka kinnisvara võõrandamisest.Riigieelarves planeeritule jäid alla ainult tubakaaktsiis ja elektriaktsiis, vastavalt 10,7 ja 0,7 miljonit eurot. Tubakaaktsiisi laekumised olid 2012. aasta jooksul siiski võrdlemisi head ja kasv võrreldes eelneva aastaga oli 9,5 protsenti. Alalaekumise põhjus oli eelkõige oodatust madalam tubakaaktsiisi kogumine 2011.

aasta lõpus, mis tähendas madalamat algtaset juba 2012. aasta alguses võrreldes vastu võetud riigieelarvega.Aasta jooksul kasvasid maksudest kõige kiiremini pakendiaktsiisi, juriidilise isiku tulumaksu ja käibemaksu laekumised. Kui pakendiaktsiisi laekumise kasv tulenes tõhustatud järelevalvest, siis juriidilise isiku tulumaksu pea 26-protsendiline kasv viitab 2011. aasta tugevatele kasuminumbritele ning positiivsele majanduskonjunktuurile 2012.

aastal. Ettevõtete kasumid kasvasid 2011. aastal 1 miljardi euro võrra, mis võimaldasid oluliselt suuremaid dividendiväljamakseid möödunud aasta jooksul. Ka riigiosalusega äriühingud panustasid positiivselt – tulumaksu laekus 13 miljoni võrra enam kui eelmisel aastal.Eelmise aasta laekumistest moodustas suurema osa (40,5 protsenti) sotsiaalmaks, pea kolmandiku (31,3 protsenti) laekus käibemaksust.

Aktsiiside panus maksulaekumisse oli 16,3 protsenti, tulumaks moodustas 10,9 protsenti ning muud maksud 1,1 protsenti.Vt pressiteadet: http://www.fin.ee/index.php?id=110415Vt slideshow`d: http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/15886187#btnNext