Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Maksutõusude seaduseelnõud said avalikuks

Maksutõusude seaduseelnõud said avalikuks

Rubriik: EML

Täna avalikustas Rahandusministeerium seaduseelnõude kobara, kus on paragrahvide keeles kirja pandud uue valitsuse maksutõusud.

Kokku on neli seaduseelnõud ja seletuskirja:

1) tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu

Alates 01.01.2024 ei saa enam füüsilise isikust tulust maha arvata eluasemelaenu intresse ega täiendavat maksuvaba tulu laste eest, samuti ei saa üle kanda abikaasa maksuvaba tulu.

Alates 01.01.2025 on üldine tulumaksumäär (nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele) 22% ning füüsilise isiku maksuvaba tulu suurus on kõigile sõltumata tulu suurusest 8400 eurot aastas (700 eurot kuus). Kaotatakse regulaarse dividendi 14%-line soodusmäär (ning sellega seotud täiendav 7%-line tulumaksu kinnipidamine füüsiliselt isikult).

2) käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu

Alates 01.01.2024 on üldine käibemaksumäär 22%. 

Rakendussätte kohaselt on maksumaksjal õigus rakendada kuni 2025. aasta lõpuni 20%-list maksumäära, kui ta on enne 2023. aasta 1. maid sõlminud lepingu, mis näeb ette, et kauba või teenuse hind sisaldab käibemaksu või hinnale lisandub käibemaks 20-protsendise käibemaksumääraga ning lepinguga ei ole ette nähtud käibemaksumäära võimalikust muutusest tulenevat hinna muutust.

Alates 01.01.2025 kehtib 22% suurune käibemaksumäär ka majutusteenusele (praegune maksumäär 9%).

3) hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu

Tõstetakse mängulaudade maksumäära ning loterii ja kaughasartmängu maksumäära.

4) alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu

Alkoholiaktsiisi tõstetakse aastatel 2024-2026 5% aastas. Samuti tõstetakse sigarettide ja suitsetamistubaka ning tubakavedelike aktsiisi 5% aastas. Tühistatakse erimärgistatud diislikütuse aktsiisi tõus.

Eelnõude ja seletuskirjadega saab tutuvda eelnõude infosüsteemis (toimiku number 23-0417): https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/a05d51ad-8187-4295-ace9-1abe91733ee3