Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Maksusoodustused kauba- ja reisilaevadele

Maksusoodustused kauba- ja reisilaevadele

Rubriik: EML

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on saatnud kooskõlastamisele eelnõu, millega tehakse lihtsamaks laevade registeerimine Eesti laevaregistrisse. Samuti plaanitakse rakendada Eesti lipu all sõitvatele laevadele ning nende töötajatele tulu- ja sotsiaalmaksu soodustusi. Eelnõu pealkiri on laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ja tulumaksuseaduse ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus. Maksuvaldkonna õigusaktidest muudetakse eelnõuga tulumaksuseadusele lisaks ka sotsiaalmaksuseadust ja töötuskindlustuse seadust.

Eelnõu seletuskiri on ca 90 lk pikk. Seletuskirja lõpus on kokkuvõtlik ülevaade kavandatavatest maksuerisustest. Seaduseelnõu materjalidega on võimalik tutvuda eelnõude infosüsteemis: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/571077ba-91a3-43b6-81ef-e970bea17d90Loe lühikest selgitust eelnõu kohta Kaubandus-Tööstuskoja kodulehel: https://www.koda.ee/et/meie-moju/hetkel-kasil/riik-plaanib-kauba-ja-reisilaevadele-teha-maksusoodustusi