Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuseaduste muudatuste eelnõud Riigikogus

Maksuseaduste muudatuste eelnõud Riigikogus

Rubriik: EML

Riigikogu menetluses on rida valitsuse algatatud maksuseaduste muudatuste eelnõusid, mille jõustumine on kavandatud aastatele 2014-2015. Eelnõu numbrile klikkides avaneb menetlusinfo, milles lisaks eelnõu dokumentidele (seletuskirjad, komisjoni protokollid, täiskogu istungi stenogrammid) on avaldatud ka huvigruppide arvamused ja ettepanekud.

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus Muudatused puudutavad Venemaalt sissetoodavate aktsiisikaupade maksuvabastust. Muudatuste kohaselt saab reisija üldjuhul tuua aktsiisivabalt kütust üks kord kuus ning alkoholi ja tubakatooteid kaks korda kuus. Eelnõu on lõpphääletusel 23.10.2013.

Jõustumine on kavandatud 01.12.2013. Vt menetlusinfot: 449 SE Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning vedelkütuse seaduse muutmise seadus Eelnõuga soovitakse laiendada maksustamise objekti diislikütusega sarnastele õlidele, mida on viimasel ajal hakatud Eestisse maksuvabalt sisse tooma ja töödeldud kujul müüma. Kavandatav jõustumise aeg on 01.07.2014. Vt menetlusinfot: 491 SE Tulumaksuseaduse muutmise seadus Eelnõuga kavatsetakse muuta isikliku sõiduauto eest hüvitise maksmist ja tööandja sõiduauto kasutada andmise kui erisoodustuse maksustamist.

Isikliku sõiduauto hüvitist lubatakse eelnõu kohaselt maksta ainult töösõitude arvestuse alusel, 0.30 € kilomeetri kohta, aga mitte rohkem kui 256 € kuus. Praegu kasutusel olev võimalus maksta ilma arvestuse pidamiseta hüvitist 64 € kuus kaotatakse ära. Kavandatav jõustumise aeg on 01.01.2014. Tööandja sõiduauto erisoodustuse puhul aga soovitakse ära kaotada erisoodustuse hinna arvutamine sõitude arvestuse alusel ning eelnõu kohaselt peaks edaspidi iga sõiduauto erisoodustuse hind olema 256 € kuus, sõltumata töövälise kasutuse mahust.

Kavandatav jõustumise aeg on 01.07.2014. Vt menetlusinfot: 492 SE Käibemaksuseaduse muutmise seadus Eelnõuga kavatsetakse piirata sõiduauto soetamisel ja sõiduauto kasutamisega seotud kaupadelt ja teenustelt sisendkäibemaksu mahaarvamist (KMS § 30). Üldjuhul on lubatud maha arvata 50% sisendkäibemaksust, aga mitte rohkem kui 2000 eurot ühe sõiduauto soetamise või kasutuslepingu perioodi kohta. Sellest reeglist on kavandatud ka mõned erandid nagu autode müük ja liising, kasutusse andmine, õppesõiduks või taksoteenuseks kasutamine, või kui sõiduautot „kasutatakse eranditult vaid ettevõtluse jaoks, mis peab olema maksuhaldurit rahuldaval viisil tõendatud“.

Teise muudatusena soovitakse kehtestada käibedeklaratsiooni lisa KMD INF, milles kõik maksukohustuslased peaksid hakkama igakuiselt nimeliselt deklareerima kõiki müügi- ja ostuarveid, mille käibemaksuta väärtus on vähemalt 1000 eurot. Mõlema muudatuse kavandatav jõustumise aeg on 01.07.2014. Nii selle kui ka eelnõu 492 SE kohta on esitatud arvukalt arvamusi ja proteste. Vt menetlusinfot: 493 SE Käibemaksuseaduse muutmise seadus Põhilised muudatused on seotud 2015.

aastal rakenduvate EL käibemaksudirektiivi muudatuste ülevõtmisega. Muudetakse elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse maksustamise kohta (§ 10) ning sätestatakse maksustamise erikord, mille kohaselt võib mitmes liikmesriigis teenuseid osutav maksukohustuslane esitada käibedeklaratsiooni ja maksta käibemaksu ainult ühes riigis (§ 43). KMS § 29 täiendatakse kahe uue lõikega (51 ja 52), mis annavad õiguse arvata maha enne käibemaksukohustuslaseks registreerimise päeva saanud teenuste sisendkäibemaks, kui teenused osutati maksustatava käibena edasi pärast maksukohustuslaseks registreerimist, samuti antakse õigus arvata maha sisendkäibemaks enne isiku käibemaksukohustuslaseks registreerimist soetatud ja kasutusse võetud põhivaralt. Muudatused on ajendatud Euroopa Kohtu lahenditest.

KMS § 29 lg 7 täiendatakse lausega, mille kohaselt ei ole käibemaksukohustuse vähendamine lubatud, kui kauba müüja või teenuse osutaja esitas kreeditarve põhjusel, et ostja on kauba või teenuse eest jätnud täielikult või osaliselt tasumata. Kehtivas redaktsioonis sellist keeldu ei ole. Vt menetlusinfot: 506 SE Maksukorralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus Põhiline muudatus seisneb selles, et MTA hakkab arvestama ja sisse nõudma kohtute määratud trahve, lõive jt rahalisi nõudeid. Vt menetlusinfot: 507 SE