iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuseaduste muudatused 2012.-2013. aastal

Maksuseaduste muudatused 2012.-2013. aastal

Rubriik: EML

Tulumaks Riigikogus 16. juunil 2011 vastu võetud seadusega:

  • kehtestatakse alates 2015. aastast maksumääraks 20%
  • piiratakse alates 2012. aastast eluasemelaenu intresside, koolituskulude ja annetuste mahaarvamist ühes tuludeklaratsioonis seniselt 3196 eurolt (50 000 krooni) 1917 eurole (30 000 krooni)
  • lubatakse alates 2012.

    aastast metsamaterjali ja kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud kasust maha arvata ka metsa majandamisega seotud kulud järgmisel kolmel maksustamisperioodil
  • välistatakse alates 2012. aastast erisoodustuste hulgast tööga seotud tasemekoolituse kulude katmine

Tulumaksuseaduse muutmise seadus Seaduseelnõu 40 SE menetlusinfo Riigikogus 26. jaanuaril 2011 vastu võetud seadusega muudeti III pensionisamba sissemaksete tulumaksusoodustuse rakendamise korda. Kui praegu saab füüsiline isik tulumaksuvabastust rakendada ainult tuludeklaratsioonis, siis alates 2012.

aastast on tööandjal õigus arvata töötaja eest tasutud pensionifondi või –kindlustuse sissemaksed maksustatavast tulust maha juba igakuisel tulumaksu kinnipidamisel (TuMS § 42 muudatus). Maksuvabalt saab sissemakseid teha kui 6000 eurot aastast ja mitte rohkem kui 15% isiku maksustatavast tulust. Need piirmäärad kehtivad tööandja kaudu ja töötaja poolt otse makstud maksetele kokku. Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus Seaduseelnõu 870 SE menetlusinfo Maamaks Riigikogus 16.

juunil 2011 vastu võetud seadusega kehtestatakse alates 1. jaanuarist 2013 maksuvabastus maaomaniku kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas, vallasiseses linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsusüksuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha ning mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Maksuvabastuse rakendamiseks ei pea avaldust esitama. Koduomanikke maamaksust vabastav maamaksuseaduse muutmise seadus Seaduseelnõu 51 SE menetlusinfo Kütuseaktsiis Riigikogus 16.

juunil 2011 vastu võetud seaduse kohaselt lõpetatakse alates 01.01.2012 erimärgistatud kütuse kasutamine paikses mootoris, kaevandus-, metsandus- ja ehitustöödel. Teadaolevalt kavatseb Rahandusministeerium ette valmistada seaduseelnõu, mille kohaselt lõpetataks alates 01.01.2012 erimärgistatud kütuse kasutamine ka järgmistes raudtee- ja laevaliikluses, kutselisel kalapüügil, põllumajanduses ning kütmisel ning soojuse ja elektrienergia tootmisel, kuid kütuse hinna tõus kompenseeritakse kütuse kasutajatele muul viisil. Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seadus Seaduseelnõu 39 SE menetlusinfo Tubakaaktsiis Riigikogus 16. juunil 2011 vastu võetud seaduse kohaselt tõuseb 2013. aastal tubakaaktsiis.

Sigarettide fikseeritud aktsiisimäär on alates 01.01.2013 47,63 eurot 1000 sigareti kohta ja proportsionaalne määr on 33% sigarettide maksimaalsest jaehinnast, kuid kahe aktsiisi kogusumma peab olema vähemalt 88 eurot 1000 sigareti kohta. Sigari ja sigarillo aktsiisimäär on 211 eurot 1000 sigari või sigarillo kohta. Suitsetamistubaka ja närimistubaka aktsiisimäär on 61 eurot ühe kilogrammi kohta. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus Seaduseelnõu 42 SE menetlusinfo Kogumispension Alates 2012.

aastast taastub 2% määras kogumispensioni makse nendele, kelle suhtes rakendub 2011. aastal makse määr 1%. Taastuvad ka riigipoolsed eraldised samas määras nagu need kehtisid enne maksete peatamist 1. juunil 2009.

Lähemat teavet kogumispensioni kohta saab portaalist http:///www.pensionikeskus.ee.

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 30 €

Esita tellimus