Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Maksureformi külmutamine on põhiseadusevastane

Maksureformi külmutamine on põhiseadusevastane

Rubriik: Äripäev

Martin Huberg, Eesti Maksumaksjate Liidu vanemjurist, kirjutab Äripäevas, et tulumaksumäärade langetamine ja maksuvaba tulu suurendamine ei ole mitte lihtsalt valimislubadus, vaid kehtiv seadus. Põhiseaduse paragrahvist 10 tuleneb õiguspärase ootuse põhimõte.

Riigikohus on seda ühes 1994. aasta asjas tõlgendanud nii, et tähtajalist maksusoodustust ei tohi enne lubatud tähtaja möödumist kehtetuks tunnistada. Riigikohus märgib, et õiguspärase ootuse printsiibi kohaselt on igaühel õigus tegutseda mõistlikus ootuses, et rakendatav seadus jääb kehtima. Igaüks peab saama temale seadusega antud õigusi ja vabadusi kasutada vähemalt kehtivas seaduses sätestatud tähtaja jooksul. Seaduses tehtav muudatus ei tohi olla õiguse subjektide suhtes sõnamurdlik. Too vaidlus puudutas küll taludele viieks aastaks antud maksuvabastust, kuid Eesti Maksumaksjate Liidu arvates kehtib õiguspärase ootuse põhimõte siiski kõikide soodustava sisuga sätete kohta. Kuna tulumaksumäärad on kuni aastani 2012 fikseeritud juba jõustunud seadusemuudatustega, tuleb tulumaksuseaduse vastavat sätet tõlgendada kui tähtajalist maksusoodustust. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/4069/arv_kolumn_406901.html Loe ka MaksuMaksjast: Martin Huberg. Mariliis Kannukene. „Tants tulumaksumäärade ümber“