Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Maksureform – roheline või rumal?

Maksureform – roheline või rumal?

Rubriik: Äripäev

13. jaanuari 2006 a Äripäevas kirjutab tehnoloogiadoktor Jaan Uustalu maksureformist.

Valitsus on viimas läbi maksureformi, mille sisu on vähendada otsest tulumaksu ja tõsta kaudseid makse, sealhulgas erinevaid keskkonnamakse. Olen enne juhtinud tähelepanu, et selline ümberkorraldus suurendab inflatsiooni ning sellega ohustab valitsus muuhulgas kiiret eurole üleminekut. See on teatavasti valitsuse väljaöeldud programmiga vastuolus. Nimetatud maksureformil on ka rida teisi efekte, mis kokkuvõttes viivad valitsuse deklareeritud sihi ja teo lahknevuseni. Rohelise maksureformi põhimõte on teha keskkonnamaksude kujul igasuguse loodusressursi, sealhulgas ka põlevkivi kasutus kallimaks. Hindade tõus peaks panema tarbija ressurssi säästlikumalt kasutama ja võimaluse korral valima alternatiivseid lahendusi.Skeemil on aga ka teine ja põhimõttelisem viga, kuna see proovib meie tarbimismustrit muuta turumehhanismide abil, aga elektri tarbimine allub sellele raskesti. Esiteks on elekter unikaalne ja raskesti asendatav energiakandja, seda on ainult võimalik toota erinevatest kütteainetest. Teiseks on elektri tootja Eestis monopolisti seisuses.Üks alternatiiv oleks minna osanikuks nii Leetu plaanitavasse kui ka Soome rajatavasse tuumaenergiajaama. Sel teel oleks võimalik katta Eesti baaskoormus. Tippkoormuse katmiseks oleks teatud määral ikka vaja toetuda põlevkivienergiale, millele lisanduks nii taastuvenergia kui ka gaasturbiini abil toodetav elekter. Täpsemalt saab lugeda siit (http://www.aripaev.ee/3099/arv_kolumn_uus_309901.html ) või 13. jaanuari 2006 a Äripäevast lk 19.