Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksupettuste komisjon toetas käibemaksukontrolli süsteemi uuendamist

Maksupettuste komisjon toetas käibemaksukontrolli süsteemi uuendamist

Rubriik: Rahandusministeerium

4. septembril 2013 kogunenud maksupettuste tõkestamise valitsuskomisjon toetas ettepanekut pikendada käibemaksu tagastusnõude kontrolli aega ja laiendada pöördmaksustamine kõigile väärismetallidele. Konkurentsikeskkonna parandamiseks ja käibemaksulaekumiste suurendamiseks hakkab maksu- ja tolliamet välja töötama käibemaksudeklaratsiooni elektroonset lisa.

Minister Jürgen Ligi sõnul on igati kiiduväärt komisjonis arutatud vajadus käibemaksu maksukontrolli tehnoloogiliseks kaasajastamiseks, milleta jääks kontroll maha muust elektroonsest maksumaksja teenindamisest ja arvepidamisest.

Ettepanekut on toetanud ka mitmed ettevõtted.„Käibemaksupettus on maksupettuse jõhkraim vorm,“ ütles minister Jürgen Ligi. „Siin ei ole tegu vaid maksu mittemaksmise, vaid ka riigilt endale juurde petmisega. Maksude tõstmist ei saa vältida, kui maksuraha kulub petturite rikastamiseks.“Uue plaanitava süsteemiga hakkab MTA saama elektroonsel kujul Eesti siseste üle 1000 euro piiri ületavate tehingute kohta infot tehingupartneritelt automaatselt käibedeklaratsiooni (elektroonse) lisana. Tehingupartnerite andmete automaatne võrdlus võimaldab teha senisest kiiremat riskianalüüsi ning suunata revidentide töö andmete kogumiselt reaalsele kontrollitegevusele.

See loob süsteemse aluse käibemaksupettustega võitlemiseks, eelmisel aastal sai riik kahju 222 miljonit eurot.Komisjon toetas maksu- ja tolliameti ettepanekut pikendada käibemaksu tagastusnõude kontrolli aega. Praegu saab nõude õigsust kontrollida 30 päeva, pärast seda peab riik hakkama maksma intressi. Maksu- ja tolliameti peadirektori Marek Helmi ettepanekul võiks intressivaba kontrolliperiood olla 60 päeva. „94% protsenti ettevõtete tasutud käibemaksust tagastatakse kolme päeva jooksul.

MTA-l peaks olema kahtlaste tehingute kontrollimiseks piisav aeg ja riik ei peaks sellele peale maksma,“ selgitas Helm. Eelkõige puudutab see tema sõnul piiriüleste tehingute kontrolli.Samuti toetas komisjon pettuste vähendamiseks pöördmaksustamise laiendamist kõikidele väärismetallidele, praegu kehtib see kullale, milles puhta kulla sisaldus on vähemalt 325 tuhandikku kaaluosa. Maksude tasumise vältimiseks müüvad petturid sulatatud kulda, sellega jäi riigil viimase aasta jooksul saamata ca 8 miljonit eurot.Komisjon sai ka infot järgmise aasta 1. juulil jõustuva majandustegevuse seadustiku muudatuste kohta, mis võimaldab maksu-ja tolliametil kohaldada ettevõtja suhtes majandustegevuse keeldu tähtajaga kuni 1 aasta juhul, kui ettevõtja on rikkunud olulisi majandustegevuse nõudeid.

Selle korral kaotab isik õiguse tegutseda keelamise otsuses märgitud tegevusalal ettevõtjana ning olla sama ala juriidilise isiku juhtorgani liige või muul viisil osaleda sellise juriidilise isiku juhtimises.Maksupettuste tõkestamise valitsuskomisjoni kuuluvad mitme ministeeriumi, samuti maksu- ja tolliameti ning tööandjate keskliidu volikogu, kaitsepolitsei, politsei- ja piirivalveameti ning kaubandus- ja tööstuskoja esindajad. Selle ülesanne on töötada välja abinõusid maksupettuste tõkestamiseks. Uudis rahandusministeeriumi kodulehel.