Maksundusalaste uurimuste konkurss 2012

Maksundusalaste uurimuste konkurss 2012

Rubriik: EML

Julgustamaks maksundusalaste uurimuste kirjutamist, kuulutab Maksumaksjate Liidu Fond välja maksundusalaste uurimistööde võistluse. Üritust toetavad Eesti Maksumaksjate Liit, AS PricewaterhouseCoopers* ning Advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous**.

Osalemistingimused– Konkursile esitatud töö peab olema otseselt või kaudselt maksundusega seotud.- Esitatud töö võib olla nii õpingute raames valminud kui ka spetsiaalselt konkursile kirjutatuduurimus. Töö ei tohi olla varem avaldatud.- Töö tuleb esitada eesti või inglise keeles, hiljemalt 15. juuniks 2012 elektronpostiga aadressile: voistlus@maksumaksjad.ee.- Tööle tuleb lisada andmed töö esitaja ja töö kohta (õppeasutus, pealkiri, juhendaja, kaitsmise või valmimise aeg jms).AuhinnadTöid hindab komisjon, kuhu kuuluvad Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse ja nõukoja liikmed ning toetajate esindajad. Konkursi tulemused tehakse avalikult teatavaks. Parimate tööde autoritele on ette nähtud rahalised auhinnad.Auhinnafond on 3000 eurot– Täiendav rahaline eriauhind 300 eurot on PwC poolt pandud välja majanduseriala üliõpilastele silmapaistva töö eest siirdehindade (transfer pricing) teemal.- Võitjad saavad lisaks tasuta pääsme PwC maksukonverentsile. Teiste tähelepanuväärsete tööde autoritele antakse ergutusauhinnana välja ajakirja MaksuMaksja aastatellimus ja EML maksualaseid publikatsioone.Kõik tööd tehakse huvilistele kättesaadavaks EML raamatukogus. Parimate tööde kokkuvõtted avaldatakse ajakirjas MaksuMaksja.Auhinnad antakse võitjatele üle EML maksukonverentsil 2012. a oktoobris.Informatsioon varasemate aastate võitjate ning auhinnatud tööde teemade kohta leiab EMLkodulehelt: http://www.maksumaksjad.ee/modules/tinycontent/index.php?id=32.* PricewaterhouseCoopers on maailma suurim ärinõustamisteenuseid pakkuv organisatsioon (www.pwc.ee). PwC maksunõustajad aitavad klientidel leida toimivaid maksusäästlikke ärilahendusi ning ennetada maksuriske, parima tulemuse saavutamisele aitavad kaasa erialane spetsialiseerumine, pikaajaline kogemus Eesti turul ning hea ligipääs rahvusvahelisele oskusteabele.** Raidla Lejins & Norcous (www.rln.ee) on Eesti üks suuremaid täisteenust pakkuvaid advokaadibüroosid, kelle põhivaldkonnaks on ka nõustamine maksuõiguse valdkonnas. Büroo kuulub koos Läti, Leedu, Soome ja Rootsi partnerbüroodega Põhja- ja Baltimaade suurimasse RR Alliance ühendusse, mille rahvusvaheline, enam kui 250-l advokaadil tuginev meeskond on läbi aastate olnud regiooni kaalukamate tehingute ja vaidluste põhinõustaja. Büroo maksuosakond on läbi aastate pälvinud ka juhtivate õigusteenuste uuringufirmade kõrgeima, I kategooria tunnustuse.Eesti Maksumaksjate Liit (www.maksumaksjad.ee) on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. Maksumaksjate liit nõustab ja koolitab oma liikmeid maksuõiguse küsimustes ning annab välja ajakirja “MaksuMaksja” ja maksualaseid raamatuid. Liit ühendab üle 2500 liikme.Lisateave:EML pressiesindaja Margit Berko, telefon 626 4196, 53 035 007SA Maksumaksjate Liidu Fond juhataja Erki Uustalu, tel 53449239