Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Maksundusalaste uurimuste konkurss 2011

Maksundusalaste uurimuste konkurss 2011

Rubriik: EML

Julgustamaks maksundusalaste uurimuste kirjutamist, kuulutab Maksumaksjate Liidu Fond välja maksundusalaste uurimistööde võistluse. Üritust toetavad Eesti Maksumaksjate Liit, AS PricewaterhouseCoopers* ning Advokaadibüroo Casus.**

Osalemistingimused Konkursile esitatud töö peab olema otseselt või kaudselt maksundusega seotud. Esitatud töö võib olla nii õpingute raames valminud kui ka spetsiaalselt konkursile kirjutatud uurimus. Töö ei tohi olla varem avaldatud. Töö tuleb esitada eesti või inglise keeles hiljemalt 15. juuniks 2011 elektronpostiga aadressile: voistlus@maksumaksjad.ee. Tööle tuleb lisada andmed töö esitaja ja töö kohta (õppeasutus, pealkiri, juhendaja, kaitsmise või valmimise aeg jms). Auhinnad Töid hindab komisjon, kuhu kuuluvad Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse ja nõukoja liikmed ning toetajate esindajad. Konkursi tulemused tehakse avalikult teatavaks. Parimate tööde autoritele on ette nähtud rahalised auhinnad. Auhinnafond on 3000 eurot Täiendava rahalise eriauhinna 300 eurot on PwC pannud välja majanduseriala üliõpilastele silmapaistva töö eest siirdehindade (transfer pricing) teemal. Võitjad saavad lisaks tasuta pääsme PwC maksukonverentsile. Teiste tähelepanuväärsete tööde autoritele antakse ergutusauhinnana välja ajakirja MaksuMaksja aastatellimus ja EML maksualaseid publikatsioone. Kõik tööd tehakse huvilistele kättesaadavaks EML raamatukogus. Parimate tööde kokkuvõtted avaldatakse ajakirjas MaksuMaksja. Auhinnad antakse võitjatele üle EML maksukonverentsil 6. oktoobril 2011. Informatsioon varasemate aastate võitjate ning auhinnatud tööde teemade kohta leiab EML kodulehelt. * PricewaterhouseCoopers on maailma suurim ärinõustamisteenuseid pakkuv organisatsioon (www.pwc.ee). PwC maksunõustajad aitavad klientidel leida toimivaid maksusäästlikke ärilahendusi ning ennetada maksuriske, parima tulemuse saavutamisele aitavad kaasa erialane spetsialiseerumine, pikaajaline kogemus Eesti turul ning hea ligipääs rahvusvahelisele oskusteabele. ** Advokaadibüroo Casus (www.casus.ee) tegevusvaldkondadeks on maksu-, äri- ja lepinguõigus ning kohtumenetlused. Suurimat kogemust omab büroo maksuõiguse valdkonnas, koostöös välismaiste maksuekspertidega nõustatakse ka rahvusvahelistes maksuküsimustes. Eesti Maksumaksjate Liit on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. Maksumaksjate liit nõustab maksuõiguse küsimustes ning annab välja ajakirja “MaksuMaksja” ja maksualaseid raamatuid. Liit ühendab üle 2500 liikme. Lisateave: EML pressiesindaja Margit Berko, telefon 626 4196, 53 035 007 SA Maksumaksjate Liidu Fond juhataja Erki Uustalu, tel 53449239 www.maksumaksjad.ee