Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Maksundusalaste uurimistööde võistlus 2008

Maksundusalaste uurimistööde võistlus 2008

Rubriik: EML

Julgustamaks maksundusalaste uurimuste kirjutamist, kuulutab Maksumaksjate Liidu Fond välja maksundusalaste uurimistööde võistluse. Üritust toetavad Eesti Maksumaksjate Liit, AS PricewaterhouseCoopers* ning IMG Äriteenused**.

Osalemistingimused

  • Konkursile esitatud töö peab olema otseselt või kaudselt maksundusega seotud.
  • Esitatud töö võib olla nii õpingute raames valminud kui ka spetsiaalselt konkursile kirjutatud uurimus. Töö ei tohi olla varem avaldatud.
  • Töö tuleb esitada eesti või inglise keeles, hiljemalt 15. juuniks 2008 elektronpostiga aadressile: voistlus@maksumaksjad.ee.
  • Tööle tuleb lisada andmed töö esitaja ja töö kohta (õppeasutus, pealkiri, juhendaja, kaitsmise või valmimise aeg jms).

Auhinnad Töid hindab komisjon, kuhu kuuluvad Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse ja nõukoja liikmed ning toetajate esindajad. Konkursi tulemused tehakse avalikult teatavaks. Parimate tööde autoritele on ette nähtud rahalised auhinnad. Auhinnafond on: 45000 krooni Teiste tähelepanuväärsete tööde autoritele antakse ergutusauhinnana välja ajakirja MaksuMaksja aastatellimus ja EML maksualaseid publikatsioone. Kõik tööd tehakse huvilistele kättesaadavaks EML raamatukogus. Parimate tööde kokkuvõtted avaldatakse ajakirjas MaksuMaksja. Auhinnad antakse võitjatele üle EML maksukonverentsil 2. oktoobril 2008. Täiendav info telefonil 626 4190 või aadressil info@maksumaksjad.ee. Eelmiste aastate võitjad: Vt siit Fotod eelmiste aastate võitjatest: Vt siit * PricewaterhouseCoopers on maailma suurim ärinõustamisteenuseid pakkuv organisatsioon (www.pwc.ee). PwC maksunõustajad aitavad klientidel leida toimivaid maksusäästlikke ärilahendusi ning ennetada maksuriske, parima tulemuse saavutamisele aitavad kaasa erialane spetsialiseerumine, pikaajaline kogemus Eesti turul ning hea ligipääs rahvusvahelisele oskusteabele. ** IMG Äriteenused on integreeritud äriteenuseid pakkuv äriühingute grupp, kuhu kuuluvad maksu-, õigus-, raamatupidamis-, finantsnõustamis-, koolitus- ja audiitorteenuseid osutavad ettevõtted Eestis ja Lätis (www.img.ee). IMG kuulub rahvusvahelisse ärinõustamisteenuseid pakkuvate ettevõtete võrgustikku AGN International, mille abiga nõustab ka rahvusvahelistes maksu- ja äriõiguse küsimustes.