Maksumuudatuste eelnõud Riigikogu menetluses

Maksumuudatuste eelnõud Riigikogu menetluses

Rubriik: EML

Valitsus on esitanud Riigikogu menetlusse mitu olulist eelnõu, milles nähakse ette maksude tõstmist.Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seadus (352SE) Eelnõu näeb ette, et 26. märtsil 2008 vastu võetud tulumaksuseaduse muudatuste jõustumine lükkub edasi 2010. aastasse. Muudatuste kohaselt oleks juriidilise isiku tulumaksuga maksustamise periood olnud alates 2009. aastast kalendriaasta ning seoses sellega oleks tulnud maksta avansilisi makseid. Eelnõu kohaselt hakkaks 2009. aastal kehtima vaid see osa muudatustest, millega hakatakse osa- ja aktsiakapitali vähendamisel ning juriidilise isiku likvideerimisel tehtavaid väljamakseid maksustama nagu dividende.

Eelnõu ja seletuskirja teksti saab lugeda siit: http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=409087&u=20081007010535 Tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (347SE) Eelnõu kohaselt jääb 2009. aastal kehtima tulumaksumäär 21% ja igakuine maksuvaba tulu 2250 krooni (27000 krooni aastas), täiendava maksuvaba tulu mahaarvamise õigus rakendub alates teisest lapsest (2010. aastal taas alates esimesest lapsest). Kaotatakse ära 5% käibemaksumäär. Ravimitele, majutusteenusele ning raamatutele ja perioodikale hakkab alates 1. jaanuarist 2009 kehtima 9% maksumäär, ohtlike jäätmete käitlemisele, matusetarvetele ja –teenustele ning teatri- ja kontserdipiletitele aga 18% maksumäär. Tõstetakse ka liiklusregistri toimingute (eksamid, load, sõiduki registreerimine) ning viisade, elamislubade jt välismaalastega seotud toimingute riigilõive. Eelnõu ja seletuskirja teksti saab lugeda siit: http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=409064&u=20081007011444 Maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (333SE) Olulisim muudatus puudutab maksude tasumist ja tasaarvestamist. Kui praegu tasub maksumaksja igat maksuliiki iseseisvalt oma viitenumbri abil, siis alates 2009. aastast tahetakse see asendada ettemaksukontoga, millel peetakse kõikide maksude koondarvestust ning maksumaksja ei saa enam ise valida, millist maksu ta maksab. Enammaksed ja maksuvõlad tasaarvestatakse automaatselt ning maksuvõlad kantakse kontole vastavalt seaduses sätestatud tasumistähtpäevadele ja maksukorralduse seaduses toodud maksude järjekorrale. Eelnõu ja seletuskirja teksti saab lugeda siit: http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=401577&u=20081007011644