Maksumaksjate liit toetab Allar Jõksi jätkamist õiguskantslerina

Maksumaksjate liit toetab Allar Jõksi jätkamist õiguskantslerina

Rubriik: EML

Eesti Maksumaksjate Liit (EML) kutsub Riigikogu liikmeid üles hääletama Allar Jõksi õiguskantslerina jätkamise poolt.

EML ei kavatse seada kahtluse alla parlamendi põhiseaduslikku õigust presidendi esitatud kandidaati tagasi lükata, kuid EML loodab siiski, et Riigikogu usaldab presidendi valikut ja avalikku arvamust. EML ühineb presidendi arvamusega, et Allar Jõks on seitse aastat olnud väga hea õiguskantsler ja saanud oma tööga hästi hakkama. EML usub, et kindlasti leiduks ka teisi kandidaate, kes selle tööga hästi hakkama saaksid, kuid sellegipoolest oleks EML arvates kõige väärikam tunnustus õiguskantsleri senisele tööle see, kui ta uueks ametiajaks tagasi valitakse. EML on arvamusel, et Allar Jõks on õiguskantslerina juhtinud tähelepanu paljudele tähtsatele riigielu probleemidele ning aidanud oluliselt kaasa õigusriigi ja demokraatia arengule Eestis. Õiguskantsleri oskust avalikkusega suhelda ei tohiks mingil juhul pidada tema puuduseks, pigem võiksid paljud poliitikud selles valdkonnas temast eeskuju võtta. Jõksi läbikukutamine Riigikogus võib anda ühiskonnale kahetsusväärse signaali, justkui sooviks Riigikogu edaspidi näha ametis sellist õiguskantslerit, kes väldiks poliitikutele ebameeldivaid teemasid ja tegutseks avalikkusele märkamatult. EML loodab, et see siiski nii ei ole. EML arvates peaksid need Riigikogu liikmed, kes Jõksi jätkamist ei toeta, esitama üldsusele veenvad põhjendused, miks nende arvates ei ole praeguse õiguskantsleri jätkamine õige. EML loodab, et Allar Jõksi tagasivalimine õiguskantsleri kohale tõstab Eesti riigi ja poliitikute usaldusväärsust rahva silmis ning aitab ära hoida võimu ja rahva edasist võõrandumist. Eesti Maksumaksjate Liit on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. Maksumaksjate liit nõustab maksuõiguse küsimustes ning annab välja ajakirja “MaksuMaksja” ja maksualaseid raamatuid. Liit ühendab üle 2500 liikme.