Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Maksumaksjate liit kutsub üles: niikaua kui e-maksuametisse ligi ei pääse, saadame deklaratsioone faksiga

Maksumaksjate liit kutsub üles: niikaua kui e-maksuametisse ligi ei pääse, saadame deklaratsioone faksiga

Rubriik: EML

Maksu- ja Tolliamet teatas hiljuti, et uuendab e-maksuameti autentimislahendust ja alates 16. detsembrist kuni jaanuari keskpaigani tuleb internetipanga kaudu e-maksuametisse sisenedes ennast uuesti ID-kaardi või mobiil-ID abil autentida.

Eesti Maksumaksjate Liit (EML) leiab, et selline teguviis kõige kiiremal ajal, mil maksumaksjad peavad 22. detsembril esimest korda esitama uue käibedeklaratsiooni lisa (niinimetatud 1000-euroste arvete deklareerimine) ja tegema ettevalmistusi uuest aastast muutuva deklaratsioonivormi TSD uuendamiseks, on ausa maksumaksja mõnitamine. Maksuseadused näevad ette, et üldjuhul on kohustuslik esitada kõiki maksudeklaratsioone ja nende lisasid ainult e-maksuameti kaudu. Muul viisil (nt paberil) esitatud deklaratsioone ei aktsepteerita. Sellest on loogiline järeldada, et ühtlasi peab MTA ka tagama nõuetekohase ligipääsu kõikidele õigusaktides lubatud elektroonilistele kanalitele. Igal maksumaksjal peab olema võimalik valida temale endale sobiv ja mugav autentimisviis (ID-kaart, mobiil-ID, panga või MTA paroolikaart). Seda loogikat kinnitab ka maksukorralduse seaduse alusel välja antud rahandusministri 19.12.2002 määrus nr 149, mille kohaselt ei pea maksumaksja sõlmima maksuhalduriga elektrooniliseks teabevahetuseks vajalikku autentimise lepingut, kui „isikul on olemas võimalus autentida end sellekohase isikut tõendava dokumendi, mobiil-ID, internetipanga autentimissüsteemi või mõne muu tunnustatud autentimissüsteemi vahendusel.“ Oleme seisukohal, et kui MTA mingil põhjusel sulgeb ajutiselt mõne elektroonilise suhtluskanali, siis peab ta austama nende maksumaksjate õigusi, kelle jaoks oli suletud kanal ainus ligipääsu võimalus e-maksuametile, ning võtma sel perioodil maksudeklaratsioone vastu ka muul viisil, näiteks e-postiga, faksiga või paberkandjal. Kutsume kõiki maksumaksjaid üles: niikaua kui kõik seadusega ette nähtud e-maksuameti autentimiskanalid ei tööta, koostada kõik maksudeklaratsioonid (eriti aga novembri käibedeklaratsiooni lisa KMD INF) paberkandjal ning esitada need Maksu- ja Tolliametile kas: · faksile 6762709 · e-kirjaga aadressile emta@emta.ee · digiallkirjastatud ddoc-failina MTA dokumendiregistrisse aadressil http://www.emta.ee/index.php?id=25023 · kirja teel või kohale viies aadressile Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn. Kui MTA keeldub deklaratsiooni aktsepteerimast ja nõuab selle esitamist e-maksuameti kaudu, soovitame vaidlustada maksuhalduri tegevus kohtus. EML on nõus oma liikmeid kohtumenetluses abistama. Ühtlasi tuletame meelde, et jätkub toetusallkirjade kogumine pöördumisele tühistada käibedeklaratsiooni lisa esitamise kohustus, vt: http://petitsioon.ee/1000euroste-arvete-deklareerimisnoude-tuhistamine