Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Maksumaksjate liit ei toeta etenduste ja kontsertide piletite maksustamist 18% k

Maksumaksjate liit ei toeta etenduste ja kontsertide piletite maksustamist 18% k

Rubriik: EML

Maksumaksjate liit ei toeta Rahandusministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi ettepanekut maksustada 2006. aasta algusest alates kõik teatri- ja kontserdipiletid 18-protsendilise käibemaksu määraga.

Õiguskantsleri poolt hiljuti Riigikogule tehtud märgukiri ei tähenda mingil juhul seda, et probleemi lahendamiseks peaks kehtestama kõigile kontserdi- ja etenduse piletitele ühetaolise 18-protsendise käibemaksumäära. Leiame, et olukorra saab kindlasti lahendada ka teisiti. Ei saa nõustuda, et riik peaks antud juhul valima lihtsaima väljapääsu. Kehtiva KMSi vastuolu ELi kuuenda käibemaksudirektiiviga seisneb ühelt poolt selles, et isikud, kes osutavad ühesugust teenust, peavad maksustama oma käibe erineva käibemaksumääraga. Vahetegemine sõltub sellest, kui palju moodustab teenuse osutaja eelarvetulust riigi-, valla- või linnaeelarvest eraldatud toetus. Selline vahetegemine eelarvetulude osas on diskrimineeriv ja põhjendamatu. Teiseks peab ELi kuuenda käibemaksudirektiivi Art 13 A 1 punkti n kohaselt avalikes huvides osutatud kultuuriteenus olema maksuvaba käive, mitte standardmääras maksustatav teenus. Leiame, et alandatud maksumäära kohaldamine ka edaspidi on mõistlik. Seda võimaldab otseselt ka kuuenda direktiivi lisa H punkt 7. Probleemi lahendab finantseerimisallika kui kriteeriumi kaotamine. Samuti tuleks KMS § 15 lg 2 punktis 6 kasutada üldmõistet „etendusasutus“, et välistada praegune olukord, kus sihtasutusena tegutsevate etendusasutuste poolt osutatavatele teenustele madalam maksumäär ei kohaldu.