Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Maksumaksjate liit avalikustas ettepanekud erisoodustuste, vastuvõtukulude ja muude kuluhüvitiste maksustamise korra muutmiseks

Maksumaksjate liit avalikustas ettepanekud erisoodustuste, vastuvõtukulude ja muude kuluhüvitiste maksustamise korra muutmiseks

Rubriik: EML

Seoses Riigikogu liikmete kuluhüvitiste teemaga mainiti korduvalt ka mitmeid probleeme ja kitsaskohti, mis esinevad töötajate ja teenistujate tööga seotud kulude hüvitamisel.

Eesti Maksumaksjate Liit (EML) koostas ja avalikustas oma kodulehel rea ettepanekuid maksuseaduste muutmiseks, et kõrvaldada ebamõistlikud ja ebavajalikud piirangud tööks vajalike kulude hüvitamisel. Ettepanekud on kokkuvõtvalt järgmised: 1. Hakata suuremas summas erisoodustusi isikustama ja liitma töötaja tulule, sest see tagab töötajale suuremad sotsiaalsed garantiid 2. Kehtestada ka töötajatele sotsiaalmaksu lagi, mis praegu kehtib füüsilisest isikust ettevõtjatele, vähendades maksimaalset sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu 15-lt kuupalga alammäärast 10-le kuupalga alammäärale 3. Kehtestada sarnaselt vastuvõtukuludega ka erisoodustustele maksuvaba piirmäär, mis soodustaks tööandja investeeringuid töötajate tervisesse ja töökeskkonda 4. Jätta erisoodustuste loetelust välja töötaja tasemekoolituse kulude katmine 5. Tõsta Eesti-sisese töölähetuse päevaraha määra ning kaotada ära piirangud dokumentaalselt tõendatud lähetuskulude hüvitamisel (nt majutuskulud, transport lähetuse sihtkohas) 6. Laiendada lähetuse mõistet ja maksuvaba päevaraha maksmise võimalusi liikuva iseloomuga tööd tegevatele töötajatele (nt autojuhid, reisisaatjad), samuti füüsilisest isikust ettevõtjate ärireisidele 7. Tõsta töötaja isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise maksuvaba piirmäära 1000-lt kroonilt 2000 kroonini ning kaotada ära maksuvaba piirmäär hüvitisele, kui peetakse töösõitude arvestust (praegu on piirmäär 2000 krooni kuus) 8. Lubada maksuvabalt hüvitada töötaja sõidud kodu ja töökoha vahel, kui need asuvad erinevates omavalitsusüksustes 9. Laiendada vastuvõtukulude mõistet ka nendele kuludele, mida tehakse oma töötajatele, kes vastuvõttu korraldavad või vastuvõtus osalevad Muudatusettepanekute täielik tekst on avaldatud EML kodulehel http://www.maksumaksjad.ee/modules/news2/article.php?storyid=22. EML ootab kõigil liikmetelt ja teistelt huvitatud isikutelt arvamusi ja ettepanekuid, muudatusi ja täiendusi. Kogutud ettepanekud esitatakse sügisel Rahandusministeeriumile.