Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Maksumaksjate Liidu Fond kuulutab välja konkursi Eesti tulumaksusüsteemi alastele uurimustöödele.

Maksumaksjate Liidu Fond kuulutab välja konkursi Eesti tulumaksusüsteemi alastele uurimustöödele.

Rubriik: EML

Maksumaksjate Liidu Fond kuulutab välja konkursi uurimustööle, mis analüüsiks Eesti 2000. aasta tulumaksureformi juriidilisi aspekte rahvusvahelise ja Euroopa maksuõiguse põhimõtete valguses. Töö eesmärk on uurida täiendavalt Rahandusministeeriumis ette valmistatud ja 13. detsembril 2007 avalikustatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskirjas toodud analüüsi Eesti äriühingute tulumaksuga maksustamise süsteemi kooskõla kohta Euroopa Ühenduse direktiiviga 90/435/EMÜ (ema- ja tütarühingu direktiiv). Erilist tähelepanu tuleb pöörata Euroopa Kohtu praktikale kinnipeetava tulumaksu mõiste sisustamisel ning muuhulgas tuleb analüüsida, kas Eesti äriühingute kasumi maksustamise süsteem on kooskõlas muudest Euroopa Ühenduse õigusaktidest tulenevate nõuetega (nt kapitali vaba liikumine, asutamisvabadus).

Töö peab olema koostatud inglise keeles ning see peab olema kõlbulik avaldamiseks Euroopa teadusajakirjades. Töid hindab Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse ja nõukoja liikmetest moodustatud komisjon. Komisjonil on õigus esitada tunnustatud tööd avalikustamisele ning anda sellel eesmärgil juhtnööre töö täiendamiseks või muutmiseks. Avaldamiseks väljavalitud töö autorile antakse rahaline auhind 10 000 krooni. Tööd tuleb esitada Maksumaksjate Liidu Fondile e-postiga aadressil info@maksumaksjad.ee ning lisada andmed autori kohta. Tööde esitamise tähtaeg on 1. märts 2008.