Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Maksumaksjaid pügatakse eluasemelaenu intresside tulust mahaarvamisel

Maksumaksjaid pügatakse eluasemelaenu intresside tulust mahaarvamisel

Rubriik: EML

Tulumaksuseaduse § 25 kohaselt on maksumaksjal õigus oma tulust maha arvata eluasemelaenu intressid.

Eesti kommertspankade praktika kohaselt vormistatakse eluasemelaenud tavaliselt eurodes ning laenu ja intresside maksed arvestatakse samuti eurodes. Kuna enamik Eesti inimesi usaldab Eesti riiki ja siin käibivat raha ning hoiab oma raha pangakontodel Eesti kroonides, siis kannavad laenuvõtjad lisaks nominaalsele intressile veel märkimisväärset lisakulu sellest, et pangad konverteerivad kroone eurodeks Eesti Panga kursist erineva kursiga. Samal ajal esitavad pangad Maksu- ja Tolliametile andmeid maksumaksja tasutud eluasemelaenu intresside kohta Eesti Panga ametliku kursi alusel. Selle tulemusena deklareerivad inimesed tuludeklaratsioonides intressidena väiksema summa, kui nad tegelikult on Eesti kroonides tasunud. EML on seisukohal, et selline praktika on ebaõige. Liit kutsub maksumaksjaid üles deklareerima tegelikult tasutud intresside summat. EML on seisukohal, et tulumaksuseaduse § 36 lg 5, mis sätestab, et välisvaluutas saadud tulu ja tulust lubatud mahaarvamised arvestatakse ümber Eesti kroonidesse Eesti Panga päevakursi alusel, on rakendatav ainult sellisel juhul, kui maksumaksja sai tulu või tegi väljamakse valuutakontolt. Kui Eesti maksumaksja maksab eluasemelaenu intresse Eesti kommertspangas asuvalt Eesti krooni kontolt, siis on tal õigus eeldada, et kogu Eesti kroonides makstud intressisumma on tulust mahaarvatav. Maksusoodustuse rakendamisel tuleb aluseks võtta maksumaksja tegelik kulu. See, et panga raamatupidamises kajastub osa tulu intressituluna ja osa tuluna valuutavahetusest, ei ole maksuseaduse rakendamisel oluline. EML arvates on pankade rakendatav sundvaluutavahetus tarbijate õiguste rikkumine ja iseenesest taunitav. EML kutsub Eesti kommertspanku üles kasutama eluasemelaenude konverteerimisel Eesti Panga kurssi ning mitte teenima eluasemelaenudelt varjatud lisaintressi kursivahede nime all. Eesti Maksumaksjate Liit on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. Liit ühendab üle 2500 liikme. Täiendav informatsioon:Õnneli VarendTegevjuhtEesti Maksumaksjate LiitAhtri 6A, Tallinn 10151Telefon: 626 4190E-post: info@maksumaksjad.eeKodulehekülg: www.maksumaksjad.ee