iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksumaksjad: parkimistasu käibemaksustamine on vale

Maksumaksjad: parkimistasu käibemaksustamine on vale

Rubriik: Muud

Urmas Kiil kirjutab Oma Saares, et augusti lõpus saatis Eesti Maksumaksjate Liit (EML) Kuressaare Linnavalitsusele kirja, milles väidetakse, et Kuressaares juba aastaid kehtiv kord, et parkimistasu on käibemaksuga maksustatud, on vastuolus käibemaksuseadusega.

EML-i kirjast võib lugeda, et käibemaksuga maksustamise alused ja korra sätestab käibemaksuseadus. Nimetatud seaduse järgi saab käibemaksu objektiks olla vaid käive. Käive omakorda on aga samas seaduses määratletud kui kauba võõrandamine või teenuse osutamine ettevõtluse käigus. „Parkimistasu on aga kohalik maks… ning ei saa seega olla ettevõtluse objekt.

Maksude maksmist ei saa kuidagi lugeda ettevõtluse korras osutatud teenuse eest tasu maksmiseks,“ on öeldud EML-i Kuressaare linnavalitsusele läkitatud kirjas. EML-i hinnangul saaks parkimistasu kui teenuse hinnale lisada käibemaksu vaid suletud aladel ja parkimismajades korraldatud parkimise puhul. Linna avalikel teedel toimuva parkimise eest võetav tasu ei saa olla käibemaksuga maksustav. EML-i andmetel ei ole mujal Eesti linnades parkimistasule kui kohalikule maksule käibemaksu lisatud.

Kuressaare abilinnapea arengu ja majanduse alal Kalle Koov ütles Oma Saarele, et vastus EML-i kirjale on praegu veel koostamisel. „Igatahes on Kuressaare linn maksumaksjate liidule selle pöördumise eest tänulik ja praegu me uurime kirjas toodud asjaolusid,“ rääkis abilinnapea. Loe täpsemalt: http://www.omasaar.ee/index.php?content=artiklid⊂=1&artid=3598EML selgitustaotlus: Pr Urve TiidusKuressaare LinnavalitsusTallinna 1093813 KURESSAARE Meie 28.08.2007 nr 96 Selgitustaotlus parkimistasu rakendamise osas Austatud proua linnapea MTÜ Eesti Maksumaksjate Liit (EML) pöördub teie poole selgitustaotlusega Kuressaare linnas kehtestatud parkimistasu käibemaksuga maksustamise osas. Edastame teile parkimispileti koopia, millelt nähtub, et AS Falck Lääne-Eesti Kuressaare esinduse poolt väljastatud tasulise valveta parkimise piletil kasseeritakse sõiduki parkijalt lisaks kohalikule maksule (parkimistasu) ka käibemaks (vt lisa).

EML leiab, et parkimistasu käibemaksuga maksustamine on väär. Käibemaksuga maksustamise alused ja korra sätestab käibemaksuseadus (KMS). KMS § 1 kohaselt on käibemaksu objektiks käive. KMS § 4 lg 1 p 1 kohaselt on käive kauba võõrandamine või teenuse osutamine ettevõtluse käigus, kauba või teenuse omatarve ning kauba toimetamine teise liikmesriiki ilma võõrandamiseta oma sealse ettevõtluse tarbeks.

Kauba ja teenuse mõisted avatakse KMS § 2 lg-s 3. Parkimistasu on kohalik maks (kehtestatud Kuressaare Linnavolikogu 24.04.2003 määrusega nr 13) ning ei saa seega olla ettevõtluse objekt. Maksude maksmist ei saa kuidagi lugeda ettevõtluse korras osutatud teenuste eest tasu maksmiseks. Asjaolu, et Kuressaare linn on kooskõlas liiklusseaduse § 50 lg-ga 5 ja §-dega 501–503 parkimisjärelevalve teostamise, parkimistasu maksmise kontrollimise ning viivistasu määramise ülesanded halduslepinguga üle andnud AS-le Falck, ei muuda parkimistasu kui kohalikku maksu olemuselt teenustasuks.

Näiteks maamaksuseadus (MaaMS § 7 lg 21) lubab samuti sõlmida eraõigusliku juriidilise isikuga lepingu maamaksuteadete kättetoimetamisega seotud tööde tegemiseks. Eelnimetatud eraõiguslikku juriidilist isikut loetakse haldusülesande piires maksukohustuslaste registri volitatud töötlejaks ja talle laieneb isikuandmete kaitse seaduses sätestatu. Samas ei ole mõeldav, et nimetatud eraõiguslik juriidiline isik hakkaks maamaksuteadetele lisama käibemaksu. EML hinnangul saaks parkimistasu kui teenuse hinnale lisada käibemaksu vaid suletud aladel ja parkimismajades korraldatud parkimise puhul.

Linna avalikel teedel toimuva parkimise eest võetav tasu ei saa olla käibemaksuga maksustatav. Meile teadaolevalt ei ole mujal Eesti linnades parkimistasule kui kohalikule maksule käibemaksu lisatud. Lähtudes eeltoodust soovib EML saada selgitust, mis alustel ning millistel põhjendustel on Kuressaare linnas asutud kohalikku maksu (parkimistasu) käibemaksuga maksustama?Lugupidamisega Lasse LehisEML juhatuse esimees Lisa: parkimispilet nr 23563 (koopia) – 1 eks 1 lehel.Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksumaksja koolitused:
Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024

Raamatupidamise aastaaruanne majanduslanguse ajal: kuidas kajastada raamatupidamiskohustuslase “head” või “halba” finantsseisundit, millistele asjaoludele peaks pöörama rohkem tähelepanu. Räägime ka raamatupidaja vastutusest.

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027, nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Registreeri / loe lähemalt
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 tellimine ja 2023 ettetellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 25 €
2023 ettetellimine: 15 €

Esita tellimus