Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Maksumaksja sõber on Tarbijakaitseamet ja maksumaksja vaenlane on Finantsinspektsioon

Maksumaksja sõber on Tarbijakaitseamet ja maksumaksja vaenlane on Finantsinspektsioon

Rubriik: EML

Eesti Maksumaksjate Liit kuulutas täna välja 2008. aasta maksumaksja sõbra ja vaenlase tiitlid.

Maksumaksja sõbra tiitli sai Tarbijakaitseamet, kes hoolimata tagasihoidlikust eelarvest ja väikestest palkadest üritab kaitsta tarbijaid ka nendes valdkondades, mis peaksid kuuluma teiste asutuste pädevusse. Maksumaksja vaenlase tiitli sai Finantsinspektsioon, kes elas pankade laenuralli turjal head elu ja kaitseb rohkem panku, kui nende kliente. Maailma finantskriis ja selle mõjud majandusele on viinud küsimuseni pangajärelevalve rollist ja vastutusest, vähemalt moraalsest vastutusest. Kuna Finantsinspektsiooni rahastatakse turuosaliste maksetest (mille loomulikult maksavad kinni kliendid), oli see asutus vähemalt kaudselt huvitatud sellest, et pankade kasumid oleksid võimalikult suured. Seda suhtumist näitas ilmekalt ka Finantsinspektsiooni seisukoht Tarbijakaitseameti ja pankade vahelises vaidluses eluasemelaenude kursivahede üle. 61 töötajaga Tarbijakaitseameti 2009. aasta eelarve on 17 miljonit krooni, seevastu 64 töötajaga Finantsinspektsiooni 2009. aasta eelarve on 71 miljonit krooni. EML on arvamusel, et selle raha eest saab maksumaksja Tarbijakaitseametilt oluliselt rohkem ja oluliselt kvaliteetsemat avalikku teenust. EML on seisukohal, et Finantsinspektsioon peaks senisest rohkem pöörama tähelepanu tarbijakaitsele panganduse, kindlustuse, liisingu ja väärtpaberite valdkonnas. Finantsteenuste tarbijad on seotud pikaajaliste lepingutega ja nad on teenusepakkujaga suheldes väga ebavõrdses positsioonis. Sellises olukorras ei saa loota selle peale, et tarbija suudaks oma õigused maksma panna läbirääkimiste teel enne lepingu sõlmimist või julgeks näiteks panka kohtusse kaevata. EML tunnustab Tarbijakaitseameti tööd tarbijate huvide kaitsel ning loodab, et edaspidi toimub finantssektoris tõhusam tarbijakaitse kahe järelevalveasutuse koostöös. Lisateave: EML pressiesindaja Margit Berko, tel 626 4196 margit@maksumaksjad.ee