Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Maksumäärad uuel aastal

Maksumäärad uuel aastal

Rubriik: EML

Alates 1. jaanuarist 2006 on

  • füüsilise isiku tulumaksumäär 23% (varem 24%)
  • erisoodustustelt, dividendidelt jt väljamaksetelt arvestatava tulumaksu määr 23/77 (varem 24/76)
  • igakuine füüsilise isiku maksuvaba tulu määr 2000 krooni (varem 1700 krooni)
  • töötaja töötuskindlustusmakse määr 0,6% ja tööandja makse määr 0,3%(varem 1% ja 0,5%)
  • töötaja, avaliku teenistuja ja füüsilisest isikust ettevõtja minimaalse sotsiaalmaksuga maksustatava summa kuumäär on 1400 krooni (varem 700 krooni)

Näiteks sõiduauto erisoodustuse 2000-krooniselt väärtuselt tuleb alates 01.01.2006 maksta tulumaksu 597 krooni kuus (varem 632 krooni) ja sotsiaalmaksu 857 krooni (varem 892 krooni). Minimaalne sotsiaalmaksu summa ühe töötaja või teenistuja kohta on 462 krooni kuus (varem 231 krooni). Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu avansiline makse on 1386 krooni kvartalis (varem 693 krooni) ja minimaalne aastane sotsiaalmaksukohustus on 5544 krooni (varem 2772 krooni). Seoses kuupalga alammäära tõstmisega 3000-le kroonine suurenes ka füüsilisest isikust ettevõtja maksimaalne aastane sotsiaalmaksukohustus 1782000-le kroonile varasema 159786 krooni asemel.Uued maksumäärad kehtivad kõikidele pärast 1. jaanuarit 2006 tehtud väljamaksetele sõltumata sellest, millise perioodi eest tasu on arvestatud. Vt ka MTA infot: http://www.emta.ee/?id=3211 Tuletame ka meelde, et kõikidelt alates 1. jaanuarist 2006 kohustusliku kogumispensioni süsteemiga liitunud isikutele pärast 1. jaanuarit 2006 tehtud väljamaksetelt tuleb kinni pidada kohustusliku kogumispensioni makse. Isiku liitumist saab kontrollida www.pensionikeskus.ee