Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Maksulepingute ülevaade: Eestil on juba 56 maksulepingut

Maksulepingute ülevaade: Eestil on juba 56 maksulepingut

Rubriik: EML

Seisuga 01.01.2016 on Eestil kokku 56 kehtivat lepingut.

2016. aastal hakkasid kehtima Hiina ja Šveitsi lepingu muudatused, kuid Šveitsi lepingu lisaprotokoll tõi endaga automaatselt kaasa muudatused intresside ja litsentsitasude maksustamise osas ka Belgia, Hispaania, Hollandi, Iirimaa, Islandi, Itaalia, Kanada, Norra, Prantsusmaa, Rootsi, Soome, Suurbritannia, Taani ja Ungari lepingutes.Vastava teabe koos lepingute viidetega leiab huviline Rahandusministeeirumi kodulehelt.Rahandusministeeriumi kodulehel on avaldatud ka andmed tulevikus kehtima hakkavate või alles ettevalmistamisel olevate lepingute (või nende muudatuste) kohta. Ratifitseeritud on leping Marokoga ja uus leping Luksemburgiga. Allkirjastatud on leping Vietnamiga. Parafeeritud on lepingud Bosnia ja Hertsegoviinaga, Lõuna-Aafrika Vabariigiga, Omaaniga ja Tadžikistaniga. Juba 2002. aastal on alla kirjutatud Eesti ja Venemaa maksuleping ning Eesti on selle lepingu ka 2004. aastal ratifitseerinud, kuid lepingu jõustumine on lükkunud määramata tulevikku, sest Venemaa ei ole lepingut ratifitseerinud. Vaata Rahandusministeeriumi kodulehelt: http://www.fin.ee/maksu-ja-tollipoliitika?id=81502