Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksukorralduse seaduse muudatused kooskõlastusringil

Maksukorralduse seaduse muudatused kooskõlastusringil

Rubriik: EML

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile maksukorralduse seaduse ja elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Maksuõigusrikkumiste tõhusamaks ennetamiseks ja ärahoidmiseks antakse kavandatavate muudatustega maksuhaldurile õigus põhjendatud kahtluse korral läbi viia üksikjuhtumi kontroll. Samuti antakse maksuhaldurile õigus saada sideettevõtjatelt andmeid sideettevõtjaga liitumislepingu sõlminud klientide andmete kohta. Eelnõuga sätestatakse maksuhalduri õigus saada maksuõigusrikkumise riski hindamiseks vajaminevaid andmeid teistelt riigi andmekogu vastutavatelt või volitatud töötlejatelt.Eelnõuga täiendatakse MKS-i sättega, mille kohaselt on maksuhalduril õigus maksukohustuslase nõusolekuta vaadelda ka tema valduses olevat majandus- või kutsetegevusega seotud vallasasja, mis ei asu maatükil, ehitises või ruumides, kus toimub maksukohustuslase majandus- või kutsetegevus.Samuti tehakse muid muudatusi.Tutvu eelnõuga siit: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/2ac714e2-c70b-4d50-833f-cbe279480d82Loe ajakirjandusest: "Maksumaksjate liit: MTA võib hakata inimeste teadmatust ära kasutama""Väikeste ja suurte sulide sõel""Maksuamet saab pettuste avastamiseks jõudu juurde""Koda: maksuamet ei hakka salaja kellegi eluruumides käima"