Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuintressid: seadusemuudatus ja kohtupraktika

Maksuintressid: seadusemuudatus ja kohtupraktika

Rubriik: Raamatupidaja.ee

Helmut Pikmets kirjutab Raamatupidaja.ee portaalis, et maksukorralduse seaduses 1. jaanuaril 2011 jõustunud intressi arvestamise muudatused ei arvesta täiel määral kohtupraktikat.

Maksumaksjate jaoks positiivsetest muudatustest võib esile tuua intressile ülempiiri seadmise. Nimelt täiendati MKS § 119 lõiget 1 punktiga 5, mille kohaselt peatub intressi arvestamine, kui intressisumma ületab selle arvestamise aluseks oleva maksunõude. Lihtsustatult öeldes tähendab seadusemuudatus seda, et maksumaksja ei pea tasuma maksuintresse suuremas summas, kui seda on tähtajaks tasumata maksusumma.

Seaduse rakendussätete (§ 168.2) järgi ei kohaldata viidatud sätet kuni 2011. aasta 1. jaanuarini arvestatud maksunõuet ületava intressisumma puhul, kuid intressi arvestamist alates 1. jaanuarist ei jätkata.Loe täpsemalt: http://www.raamatupidaja.ee/blog/2011/01/12/Maksuintressid_seadus_ja_kohtupraktika