iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuhalduri eelarestiga seonduva kaebeõiguse piiramine on põhiseadusega vastuolus

Maksuhalduri eelarestiga seonduva kaebeõiguse piiramine on põhiseadusega vastuolus

Rubriik: Raamatupidaja.ee

Siim Mägi kirjutab Raamatupidaja.ee-s, et maksuhalduri õigus isiku vara tagaselja ilma maksunõude esitamiseta arestida riivab oluliselt isiku ettevõtlusvabadust, omandiõigust ning ka süütuse presumptsiooni. Selline põhiseadusega tagatud edasikaebe- ja ärakuulamisõiguse piiramine on vastuolus õigusriiklike põhimõtetega.

Maksukorralduse seaduse § 1361 kohaselt on maksuhalduril õigus arestida maksukohustuslase vara enne maksunõude määramist. Seda juhul, kui maksuhalduril on põhjendatud kahtlus, et näiteks peale revisjoni läbiviimist võib võimaliku maksuvõla sissenõudmine osutuda maksukohustuslase enda tegevuse tõttu oluliselt raskemaks või võimatuks (näiteks kui on motiveeritud selge kahtlus, et isik võib hakata maksumenetluse käigus oma vara n-ö. ära „kantima”).

Samas selle eelaresti kohaldamiseks peab maksuhaldur saama Halduskohtult loa.Seonduvalt vaadeldava teemaga on probleemne eelkõige see, et kummalisel kombel ei ole kehtiva seaduse kohaselt maksukohustuslasel võimalik sellist eelaresti lubavat kohtumäärust vaidlustada. Veel enam - teda ei kaasata loa taotlemise menetlusse ning seadus ei sätesta, kui kauaks eelarest võidakse seada.Loe edasi: http://raamatupidaja.ee/article/2011/4/15/maksuhalduri_eelarestiga_seonduva_kaebeoiguse_piiramine_on_pohiseadusega_vastuolus

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksumaksja koolitused:
Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024

Raamatupidamise aastaaruanne majanduslanguse ajal: kuidas kajastada raamatupidamiskohustuslase “head” või “halba” finantsseisundit, millistele asjaoludele peaks pöörama rohkem tähelepanu. Räägime ka raamatupidaja vastutusest.

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027, nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Registreeri / loe lähemalt
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 tellimine ja 2023 ettetellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 25 €
2023 ettetellimine: 15 €

Esita tellimus