Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuhaldur võttis luubi alla meelelahutusüritused

Maksuhaldur võttis luubi alla meelelahutusüritused

Rubriik: MTA

2007. aasta kolmandas kvartalis viis Maksu- ja Tolliamet läbi nelja meelelahutusürituse kontrolli, uuritud äriühingud deklareerisid sel aastal kuni kolm korda suuremat käivet kui eelmisel aastal.

MTA kontrolli osakonna juhataja Egon Veermäe sõnul on ürituste kontrollimise eesmärk võimalike rikkumiste ennetamine ja seeläbi ausa konkurentsi toetamine. Maksuhaldur teavitas äriühinguid plaanitavatest kontrollidest ette, luues nii võimaluse ettevõtetel oma tegevused üle vaadata ja korrastada, et ennetada võimalikke eksimusi või rikkumisi. Vajadusel oli kontrollitaval võimalus probleemide lahendamiseks konsulteerida ka maksuhalduriga.

Meelelahutusüritusi kontrolliti Egon Veermäe sõnul reaalajas. “Vaadeldi konkreetse meelelahutusürituse korraldamise ja läbiviimisega seonduvaid asjaolusid: ürituse toimumise ajal teostati piletimüügi ja kassaarvestuse kontrolli, vaadeldi üritusel osalevate äriühingute ja ürituse korraldaja vahelisi osalemislepinguid ja võeti seletused kolmandatelt isikutelt,” kirjeldas Veermäe. Vaatluse käigus tuvastatud andmete põhjal analüüsis maksuhaldur kogutud informatsiooni ning võrdles seda äriühingute poolt deklareeritud andmetega. Analüüsitulemustest nähtus, et kontrollitud äriühingute poolt deklareeritud käive suurenes võrreldes varasema aastaga kuni kolm korda.

“Markantsema näitena võib välja tuua, et kui ühe meelelahutusürituse korraldaja ei ole varem töötajaid deklareerinud, siis käesoleval aastal deklareeris väljamakseid rohkem kui 30-le isikule,” selgitas Veermäe. Maksu- ja Tolliamet on võtnud eesmärgiks kontrollida ka järgmisel aastal toimuvaid meelelahutusüritusi. Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=22362&tpl=1026 Loe ajakirjast MaksuMaksja meelelahutuse käibemaksustamise kohta artikleid siit.