Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Maksuhaldur on väljastanud üle 418 000 maamaksuteate

Maksuhaldur on väljastanud üle 418 000 maamaksuteate

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet teavitas maksumaksjaid 15. veebruariks 2010. aastal tasumisele kuuluvast maamaksu summast. Juhul, kui teadet pole mingil põhjusel kätte saadud, on see leitav e-maksuameti/e-tolli rubriigist „Nõuded ja kohustused”, samuti saab teate välja printida maksuhalduri teenindusbüroos.

Maksuhaldur palub tähele panna, et vastavalt maamaksuseadusele peab maksumaksja, kes ei ole 2010. aasta maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, teavitama sellest 30 päeva jooksul ehk märtsi lõpuks ameti piirkondlikku teeninduskohta. Kõige mugavam võimalus maksuteate kättesaamiseks ja ühtlasi ka kontaktandmete täpsustamiseks on läbi e-maksuameti/e-tolli. Maamaksu tasumise tähtaeg on 31. märtsil 2010. Kui aastane maamaksu summa ületab 1000 krooni, jagatakse maksu tasumine kaheks, teise osa tasumise tähtaeg on 1. oktoobril. See tähendab, et üle 1000-kroonise maksusumma puhul peab maksumaksja 31. märtsiks tasuma vähemalt pool summast, kuid mitte vähem kui 1000 krooni, ning ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks. Kokku saatis amet välja ligi 240 000 paberil ja 178 000 elektroonilist maamaksu teadet, mille alusel kuulub tasumisele ligi 760 miljonit krooni. Teade saadeti e-kirjana kõikidele, kelle e-posti aadress on ametile teada. Sellist saatmisviisi võimaldab sellest aastat muutunud maamaksuseadus. Tasutud maamaks kantakse täies ulatuses üle kohalikele omavalitsustele. Detailsemat informatsiooni oma maksukohustuste kohta saab e-maksuameti/e-tolli rubriigist „Nõuded ja kohustused”. Küsimuste korral palume pöörduda MTA piirkondlikesse teeninduskohtadesse või helistada ameti infotelefonil 8800 816.