Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Maksuhaldur määras 2007. aastal juurde 1,7 miljardit krooni makse

Maksuhaldur määras 2007. aastal juurde 1,7 miljardit krooni makse

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet viis 2007. aasta 12 kuuga läbi üle 1900 maksukontrolli ning selle tulemusel määrati juurdemaksmisele kuuluvaid makse üle 1,7 miljardi krooni.

Käesoleval aastal paneb amet suurt rõhku riskianalüüsi parandamisele. Maksu- ja Tolliameti peadirektori Enriko Aav’a sõnul näitasid 2007. aastal läbiviidud kontrollid, et 76 protsendil juhtudest tuvastas reaalne kontrollitegevus sama rikkumise, mida näitas ka ameti eelnev analüüs. Üle 75 protsendil juhtumitest toimus maksudeklaratsiooni parandamine vabatahtlikult ilma maksuotsuseta. Aava sõnul näitab see number üha paranevat koostööd maksumaksja ja ameti vahel. “Maksu- ja Tolliamet on asunud üha aktiivsemalt tegelema käibemaksupettuste vastu võitlemisega,” sõnas Aav. 2007. aastal panustas amet suuresti arvevabrikute tegevuse tõkestamisele kontrollides fiktiivsete arvete kasutajaid. Samuti pani MTA rõhku käibemaksukohustuslaste registri puhastamisele ettevõtlust mitteomavatest äriühingutest. Viimaste tegevuse eesmärgiks on tihti nn mustalt müüdud kaupade ja teenuste legaliseerimine, mille tulemusel jääb riigil saamata sadu miljoneid kroone eelarvetulu aastas. Maksu- ja Tolliamet kontrollis 2007.aastal 117 fiktiivseid arveid kasutanud äriühingut. 79 kontrolli lõppes vabatahtliku maksudeklaratsioonide korrigeerimisega kontrollitava äriühingu poolt kokku summas 18,3 miljonit krooni, 36 kontrolli lõppes maksuhalduri poolt maksudeklaratsioonide korrigeerimisega kokku summas 170,2 miljonit krooni. Kokku suurendati maksude tasumist 188,5 miljoni krooni võrra. 2007. aastal on maksuhalduri initsiatiivil käibemaksukohustuslaste registrist kustutatud ettevõtluse puudumise tõttu 1389 isikut. 2007. a viis maksuhaldur läbi 72 ümbrikupalga reidi ja lõpetas 66 ümbrikupalga juhtumi kontrolli, mille tulemusena esitati parandusdeklaratsioone ning määrati täiendavaid makse kogusummas ca 12 miljonit krooni. Tulemiga lõpetatud kontrollide arv on jätkuvalt kõrge, moodustades kõikidest lõpetatud kontrollidest koguni 94 protsenti. Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=23622&tpl=1026