Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Maksuhaldur kutsub isikuid maksukäitumist muutma

Maksuhaldur kutsub isikuid maksukäitumist muutma

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet saadab märgukirjad 1000 ettevõttele, mille puhul on amet tuvastanud kõrge ümbrikupalkade maksmise riski.Maksu- ja Tolliamet saadab 28. jaanuaril 1000-le ettevõttele märgukirjad, milles informeerib neid töötajatele tehtud väljamaksete madalast konkurentsivõimest võrreldes piirkonna- ja tegevusala keskmistega, mis võib viidata töötajatele mitteametlike väljamaksete tegemisele. Ettevõtetel soovitatakse üle kontrollida raamatupidamise- ja maksudega seonduvad andmed ning vajadusel teha vastavad parandused.

MTA kontrolliosakonna juhataja Egon Veermäe sõnul on maksuhalduri ülesanne muuhulgas ka seadusliku majandustegevuse kaitsmine vähendades ebatervet konkurentsi. “Märgukirjade saatmise puhul on tegemist ühe olulisema meetmega Maksu- ja Tolliameti kontrolli tegevussuunas ning mitteametlike palkade maksmise tõkestamises,” selgitas Veermäe. “Ümbrikupalkade maksmine mõjub laostavalt kogu Eesti majanduskeskkonnale ning pärsib iga ühiskonnaliikme heaolu,” toonitas Veermäe. Maksuhaldur lähtus ümbrikupalga riskide hindamisel ettevõtte poolt tehtud väljamaksete võrdlusest teiste samas piirkonnas ja samal alal tegutsevate äriühingutega. Samuti analüüsib MTA olemasolevate andmete alusel isikute eluviisi vastavust neile tehtavatele väljamaksetele ja maksukäitumisele.Veermäe sõnul on maksuhalduri eesmärk maksude tasumise õigsuse kontrollimise kõrval maksuseaduste rikkumise ennetamine ning selle asemel, et esimese meetmena ettevõtteid maksurevisjonide ja süüteomenetlustega koormata, antakse neile kõigepealt kindla perioodi jooksul võimalus ise oma majandustegevus seadustega kooskõlla viia ja ise oma maksudeklaratsioone parandada.Uudsena edastatakse käesoleval aastal teavituskirjad ka 2000 füüsilisele isikule. Teavituskirjaga juhib maksuhaldur isikute tähelepanu sotsiaalsetele garantiidele ja toob välja, mida isik kaotab kui saab ümbrikupalka. Füüsilistele isikutele saadetavate kirjadega soovib maksuhaldur tõsta isikute teadlikkust maksude tasumise vajalikkusest.Loe täpsemalt: http://www.emta.ee/?id=23551&tpl=1026