Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuhaldur küsis klientidelt tagasisidet maksuvõla ajatamise kohta

Maksuhaldur küsis klientidelt tagasisidet maksuvõla ajatamise kohta

Rubriik: MTA

Selleks, et saada maksumaksjatelt tagasisidet maksuvõla ajatamise teenuse kohta, korraldas Maksu- ja Tolliamet septembri lõpus küsitluse.

Küsimustik saadeti neile, kes on maksuvõlgade tasumisel kasutanud ajatamise võimalust. Sihtgruppi valiti 150 äriühingut, kellest 1/3 olid äriühingud, kes on ajatamisgraafiku täitnud ning 2/3 need, kel on ajatamisgraafik kehtetuks tunnistatud või on kinnitatud uus maksegraafik. Täidetud küsimustiku tagastas veidi üle veerandi sihtgruppi valitutest.84 protsenti vastanutest ütles, et ajatamise protsess oli lihtne ja arusaadav, viis protsenti maksumaksjatest märkis, et maksuhaldur oli ajatamismenetluses liiga jäik ja 35 protsenti leidis, et maksuhaldur näitas üles paindlikkust. Enamus vastajatest (ligi 60%) jäi maksuhalduri koostöövalmidusega rahule, andmata hinnangut halduri paindlikkusele või jäikusele.Ajatamisgraafiku täitmisel tekkida võivad probleemid on küsitletute arvates seotud enamasti liiga optimistlike rahavoogude prognoosiga (82%).Kõige suurem üksmeel valitses vastanute seas kahe küsimuse osas: kas maksuvõlgade teket oleks, tagantjärele hinnates, olnud võimalik vältida ning kas ajatamise võimaldamine parandas äriühingu finantsseisu.

Esimesele küsimusele vastas 95% maksumaksjatest, et see poleks olnud võimalik ning sama suure sihtgrupi finantsseisule mõjus ajatamise võimalus positiivselt.Enamus ankeedi tagastanutest, täpsemalt 61 protsenti, esitas ajatamistaotluse ise kohe pärast makseraskuste tekkimist ja 39 protsenti tegi seda pärast maksuhalduri poolset kontaktivõtmist.Vastuses küsimusele, kust peamiselt saadakse maksuvõlgade ajatamise kohta informatsiooni, olid võrdse tähtsusega nii maksuhalduri kodulehekülg, maksuhalduri otsene kontakt kui ka iseseisev otsimine õigusaktidest (32%-37%). Meedia oli põhilise info hankimise kanalina poole võrra vähem populaarne (16%).Küsitluse lõpus oli maksumaksjatel võimalik märkida vabas vormis täiendavaid tähelepanekuid ja soovitusi. Arvestades Maksu- ja Tolliameti võlamenetlejate suurenenud töökoormust on arusaadav, et maksumaksjad soovisid enamasti lühemaid taotluste menetlemise tähtaegu ning kiiremaid vastuseid raskuste tekkimisel. Probleemsete küsimustena märgiti ka vajadust ajatada võlgu pikemaks perioodiks ning kõrget maksuvõlalt arvestatavat intressi.Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/maksuhaldur-kusis-klientidelt-tagasisidet-maksuvola-ajatamise-kohta&tpl=1026