Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Maksuhaldur koostas FIEdele ülevaatliku infomapi

Maksuhaldur koostas FIEdele ülevaatliku infomapi

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet koostas füüsilisest isikust ettevõtjate paremaks informeerimiseks infomapi, mis sisaldab ettevõtlusega alustavale FIEle vajalikku teavet.

Infomaterjal võimaldab ühtlustada erinevates teenindusbüroodes FIEdele osutatava teeninduse taset ja on osa FIEdele kui eraldi kliendigrupile suunatud tegevusest. Väljatöötatud infomaterjal annab tegevust alustavatele FIEdele lihtsas ja arusaadavas vormis ülevaate kohustustest, mida FIEna registreerimine endaga kaasa toob, ning selgitusi ja juhtnööre kohustuste täitmiseks. Mapp sisaldab infolehti erinevatel FIEdele vajalikel teemadel, alates maksu- ja raamatupidamiskohustustest ning lõpetades ettevõtluse tulude-kulude arvestusega, samuti on olemas FIE maksukalender, info FIE kohustustest tööandjana jne. Mapi “Tegevust alustava FIE ABC” saavad kõik isikud, kes end Maksu- ja Tolliametis FIEna registreerivad. 2006. aastal on üheksa kuuga end Maksu- ja Tolliametis FIEna registreerinud ligi 7000 isikut. Vaata infomappi „Tegevust alustava FIE ABC“ (pdf fail): http://www.emta.ee/doc.php?4507