Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Maksuhaldur juhib tähelepanu: pensionist maksuvaba tulu mahaarvamine

Maksuhaldur juhib tähelepanu: pensionist maksuvaba tulu mahaarvamine

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet juhib tähelepanu, et 1. aprillist tõusevad pensionid paljudel pensionäridel üle tulumaksuvaba pensioni ehk 3000 krooni. Sotsiaalkindlustusameti (SKA) andmetel on Eestis ligikaudu 9000 pensionäri, kelle pension prognoosi kohaselt tõuseb üle 3000 krooni ja seetõttu hakatakse nende pensionist tulumaksu kinni pidama.

Maksuvaba pensioni ületavalt osalt ei pea tulumaksu maksma, kui pensionär on esitanud avalduse üldise maksuvaba tulu kasutamise kohta, mis on 2000 krooni kuus. Seega tekib tulumaksu tasumise kohustus alles siis, kui pension ületab 5000 krooni kuus. Maksuhaldur juhib tähelepanu, et pensionäridel, kes ei esitanud vajadusel avaldust 2006. aastal, ning kelle pensionilt on tulumaks kinni peetud, on õigus esitada 2. aprilliks tuludeklaratsioon maksusoodustuse arvesse võtmiseks. Palume ühtlasi tähele panna, et avalduse saab teha ainult ühele väljamakse tegijale. Töötav pensionär võib valida, kas esitada üldise maksuvaba tulu mahaarvamise avaldus oma tööandjale või sotsiaalkindlustusametile. Seega soovitab maksuhaldur pensionäridel esitada elukohajärgsele SKA pensioniametile avaldus tulumaksu vabastuse kasutamise kohta. Kui avaldus on esitatud tööandjale, siis arvab tööandja üldise maksuvaba tulu maha palga maksmisel, mistõttu pensionilt seda maha arvata ei saa ja vastavat avaldust esitada ei saa. Kui aga pensionär ei oma töösuhet terve kalendriaasta jooksul, siis tuleb üldise maksuvaba tulu pensionist mahaarvamiseks nende kuude eest SKA pensioniametile avaldus esitada. Kui kalendriaastal ei ole pensioni väljamakseid tehtud igal kuul, siis on SKAl õigus maksuvaba tulu kasutamata osa nende kuude eest edasi kanda sama kalendriaasta järgmistele kuudele. Samuti on ametil õigus arvestada maksuvaba tulu summeeritult kalendriaasta algusest. Sotsiaalkindlustusametil on õigus üldine maksuvaba tulu pensioni väljamakselt maha arvata ainult pensionäri isikliku kirjaliku avalduse alusel. Kui mittetöötav pensionär sellist avaldust esitanud ei ole, siis on SKA kohustatud ka 3000 krooni ületavalt pensioni summalt, mis on üldise maksuvaba tulu ulatuses maksuvaba, tulumaksu kinni pidama. Kui avaldus on kord juba esitatud ning midagi ei ole muutunud, ei pea teistkordselt avaldust esitama. Juhul, kui pensionär ei ole üldise maksuvaba tulu arvestamiseks avaldust esitanud ja tulumaksu on kinni peetud arvestamata üldist maksuvaba tulu, siis peab pensionär hiljemalt 31. märtsiks 2008.a esitama Maksu- ja Tolliametile 2007.a tuludeklaratsiooni. Tuludeklaratsiooni alusel tehakse aasta jooksul kinnipeetud tulumaksu ümberarvestus ja aasta arvestuses liigselt kinnipeetud tulumaksu tagastab Maksu- ja Tolliamet hiljemalt 1. juuliks. Tulumaks tagastatakse 1.oktoobriks, kui on deklareeritud ettevõtlustulu või kasu vara võõrandamisest. Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=5228