iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuhaldur hakkab tegema siduvaid eelotsuseid

Maksuhaldur hakkab tegema siduvaid eelotsuseid

Rubriik: EML

President kuulutas 05.03.2007 välja Riigikogus 15.02.2007 vastu võetud maksukorralduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse.

Maksukorralduse seaduse peamine muudatus puudutab siduvate eelotsuste instituudi sisseviimist seadusesse. Siduva eelotsusega annab Maksu- ja Tolliamet maksukohustuslase taotlusel siduva hinnangu tulevikus sooritatava toimingu või toimingute kogumi maksustamise kohta. Eelotsus on maksuhaldurile siduv, kui toiming on sooritatud eelotsuses märgitud tähtajal, see vastab eelotsuses kirjeldatule kõigis maksustamise seisukohast olulistes asjaoludes ning enne toimingu sooritamist ei ole toimingu maksustamise seisukohast tähendust omavaid õigusnorme oluliselt muudetud. Eelotsuse teeb maksuhaldur 60 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

Eelotsuses kirjeldatud toimingu sooritamisest tuleb maksuhaldurit ka viivitamatult teavitada. Seni oli Eesti maksuõiguses siduvate eelotsuste instituut tundmatu. Juhul kui maksukohustuslane soovis maksuhaldurilt hinnangut saada teatud tehingu maksustamise kohta, siis kehtiv maksukorralduse seadus võimaldab maksuhalduril küll seisukoha kujundada ja maksukohustuslasele edastada, kuid sellel ei ole siduvust. Kui aga maksuhaldur nt hiljem leiab, et mõne tehingu tulemusel on maksukohustus siiski tekkinud, siis ei ole maksuhaldur oma varasema seisukohaga seotud.

Kehtiv maksukorralduse seadus annab sellisel juhul maksukohustuslasele õiguse taotleda vabastamist maksuintresside tasumisest. See võimalus säilib ka edaspidi. Maksukohustuse täitmisest sellega aga ei vabaneta. See on EML arvates vastuolus õiguspärase ootuse põhimõttega.

Viidatud võimalus säilib ka edaspidi. Siduvate eelotsuste puhul ongi erinevus selles, et maksuhaldur annab siduva hinnangu tulevikus sooritatava toimingu või toimingute kogumi maksustamise kohta – seega, kui hiljem isegi kujundatakse maksustamise küsimuses uus seisukoht, siis siduva eelotsuse saanud maksukohustuslase suhtes seda ei rakendata. Siduva eelotsuse taotlemisel peab arvestama, et selle taotlemisel tuleb maksta riigilõivu. Füüsiliste isikute puhul on riigilõivu määraks 3000 krooni ning kõigi muude isikute puhul 12 000 krooni.

Eelotsuste osas jõustuvad muudatused 01.01.2008. Lisaks eelnevale anti maksukorralduse seaduse muudatustega maksuhaldurile õigus kustutada registrist füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei tegele ettevõtlusega. Maksuhaldur teavitab füüsilisest isikust ettevõtjat tema registrist kustutamise kavatsusest kirjalikult ning annab tähtaja ettevõtlusega tegelemise tõendamiseks. Kui ettevõtlusega tegelemist ei tõendata, siis kustutatakse FIE registrist maksuhalduri haldusaktiga.

Haldusakt on üldkorras vaidlustatav nii vaidemenetluses kui ka halduskohtumenetluses. Nimetatud muudatus jõustub 01.07.2007. Vastuvõetud seaduses oli mõningaid muudatusi veel, näiteks loetakse edaspidi maksuotsus tehtuks aegumistähtaja jooksul, kui see on postiteenuse osutajale üle antud enne aegumistähtaja möödumist. Seni eeldas seadus, et maksuotsus on ka aegumistähtaja jooksul üle antud maksumaksjale.

Kuna maksuhaldur ei suutnud aga paaris kaasuses haldusakti aegumistähtaja jooksul teatavaks teha, siis muudeti seadust. Nimetatud muudatus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval, seega 16.03.2007. Maksukorralduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse on avaldatud RT I 2007, 23, 121 ning sellega saab tutvuda siin.Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksumaksja koolitused:
Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024

Raamatupidamise aastaaruanne majanduslanguse ajal: kuidas kajastada raamatupidamiskohustuslase “head” või “halba” finantsseisundit, millistele asjaoludele peaks pöörama rohkem tähelepanu. Räägime ka raamatupidaja vastutusest.

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027, nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Registreeri / loe lähemalt
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 tellimine ja 2023 ettetellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 25 €
2023 ettetellimine: 15 €

Esita tellimus