Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Maksuhaldur hakkab andma siduvaid eelotsuseid

Maksuhaldur hakkab andma siduvaid eelotsuseid

Rubriik: MTA

Maksuhaldur hakkab uuest aastast alates klientidele andma siduvaid eelotsuseid, mille kaudu saavad soovijad tulevaste toimingute maksustamise kohta kindla selguse.

15.02.2007 vastuvõetud maksukorralduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadusega (RT I 2007, 23, 121) täiendati maksukorralduse seaduse 8. peatükki jaoga 21 “Siduv eelotsus”. Seadusemuudatuse kohaselt hakkab Maksu- ja Tolliamet (MTA) 2008. aasta algusest andma siduvaid eelotsuseid – maksukohustuslase taotluse alusel antavaid MTA-le siduvad hinnanguid tulevikus sooritatava toimingu või toimingute kogumi maksustamise kohta. Siduvate eelotsuste regulatsiooni sisseviimise peamisteks eesmärkideks on anda maksukohustuslasele suurem kindlus tulevikus tehtavate tehingute maksustamise osas, aidata kaasa maksuõiguse ühtse tõlgendamise- ja kohaldamispraktika kujunemisele ning seeläbi tagada õiguskindluse põhimõtte laiaulatuslikuma teostumise maksuasjades. Juhend selle kohta, mida peaks eelotsuse taotlemisel arvestama, millistel juhtudel on maksukohustuslasel õigus eelotsust taotleda ning millistele nõuetele peab eelotsuse taotlus vastama on kättesaadav MTA veebilehel rubriigis “Siduvad eelotsused”, mis asub interneti aadressil http://www.emta.ee/?id=22574. Samas on välja toodud nii maksukohustuslase kui ka maksuhalduri õigused ja kohustused eelotsuse taotluse esitamisel, selle menetlemisel ning eelotsuse teatavaks tegemisel.Loe täpsemalt: http://www.emta.ee/?id=22605&tpl=1026