Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksud pole heategevus, et annetad, kui tahad ja palju tahad

Maksud pole heategevus, et annetad, kui tahad ja palju tahad

Rubriik: Äripäev

Maksu- ja tolliameti juriidilise osakonna juhataja Riho Roopõld kirjutab Äripäeva arvamusrubriigis, et sellel aastal on Eestis avalikkuse tähelepanu pälvinud mitmed majandusliku tõlgendamise printsiibi rakendamise juhtumid, olulisemad nendest puudutasid erisoodustuste jagamist kolmandate isikute kaudu ning väärtpaberitulu omistamist juriidilise isiku asemel füüsilisele isikule.Need vaidlused on olulised, sest maksuhaldur peab tagama kõikide sarnaste isikute võrdse maksustamise ja hoiduma erinevate maksumaksjate põhjendamatult samasugusest koormamisest. Sellest kohustusest peetakse kinni muuhulgas ka majandusliku tõlgendamise printsiibi kaasabil.

Maksuõiguses omab tähtsust tegelik olukord, tehingu tegelik eesmärk, aga mitte see, kuidas keegi enda tehinguid või oma omandit ise nimetata suvatseb. Me ei taha, et kohustusliku loomuga avalik-õiguslik maks muutuks vabatahtlikuks annetuseks, mille suurus sõltub isikute lahkusest, kuid mitte tulude suurusest. Selline olukord ei võimaldaks maksukoormuse tegelikku võrdset jaotamist ja oleks seetõttu ebaõiglane ning vastuolus maksude olemuse ja mõttega.

Maksustamist ei mõjuta formaalsused, vaid tegelikult, ajas ja ruumis aset leidnud, isiku majanduslikku olukorda mõjutavad majanduslikud toimingud.Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3694/arv_kolumn_uus_369401.html