Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Maksuamet plaanib muuta maksuvõlglaste nimekirja põhimõtteid

Maksuamet plaanib muuta maksuvõlglaste nimekirja põhimõtteid

Rubriik: EML

Maksu- ja Tolliamet avaldab oma kodulehel maksuvõlglaste nimekirja 2014. aasta juunist alates. Selle tegevuse eesmärgiks on mõjutada maksumaksjate maksekäitumist ning motiveerida maksukohustuste õigeaegset täitmist.

Praegu avaldatakse nimekirjas juriidilistest isikutest maksuvõlglasi muu hulgas järgmiste põhimõtete alusel: – isiku maksuvõlg on vähemalt 1000 eurot, – vähemalt ühe võlas oleva nõude tasumise tähtpäevast on möödunud 30 kalendripäeva, – isikul puudub ajatamise graafik, – võlg on sissenõutav. Praktika näitab, et nimekirja otstarve on tänaseks muutunud ja seda kasutatakse avalikkuse järelevalve huvides. Selle pärast tekitavad seni kehtinud avalikustamise kriteeriumid pigem segadust ja ekslikku arvamust nagu oleks võlg tasutud olukordades, kus see tegelikult tasutud ei ole. Seetõttu plaanitakse edaspidi teha maksuvõla kuvamise kriteeriumites järgmised muudatused: – kuvatav võlg ei pea enam tingimata olema sissenõutav, st näidatakse pankrotis olevate isikute kogu võlga – nii enne pankroti väljakuulutamist kui ka peale pankroti väljakuulutamist tekkinud võlga; – peale tehnilise võimekuse loomist kuvatakse nimekirjas saneerimisel olevate isikute võlga ka siis, kui selle osas on kinnitatud saneerimiskava; – kui isiku ettemaksukontol olev summa, mis ei ole arestitud, on võrdne või ületab maksuvõla summa, siis isikut nimekirjas ei kuvata. Kui aga summa, mis ei ole arestitud, on väiksem kui maksuvõlg, siis kuvatakse isiku maksuvõla kogusummat ilma mahaarvamisi tegemata. Nimekiri ja võlgade praeguse avalikustamise põhimõtted on avaldatud MTA kodulehel: https://www.emta.ee/et/kontaktid-ja-ametist/maksulaekumine-statistika/maksuvolglaste-nimekiri Maksuvõlglaste nimekirjale lisaks saab iga soovija MTA lehe päringu kaudu kontrollida tehingupartneri tausta ka maksuvõlgade kontrolli päringut kasutades: https://maasikas.emta.ee/xsql-app2/public/taxd