Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Maksuamet otsis läbi võlgade sissenõudja Lauri Vitsuti firma

Maksuamet otsis läbi võlgade sissenõudja Lauri Vitsuti firma

Rubriik: Äripäev

Silvia Kruusmaa kirjutab Äripäevas, et Maksu- ja Tolliamet otsis läbi ärimees Vitsuti firma OÜ Majanduskaitse Büroo, sest tundis huvi Vitsuti kliendi Jüri Segali vastu seoses Tartu arvevabriku juhtumiga. Lauri Vitsut on Tallinna abilinnapea Toomas Vitsuti vend.

Maksu- ja Tolliameti läbiotsimisprotokollist selgub, et Vitsut andis vabatahtlikult läbiotsijate kätte kausta Jüri Segali kohta. Kaust sisaldas infot ostu-müügilepingu kohta OÜ F.T.W Kaubanduse ja Segali vahel. Jüri Segal oli OÜ-le F.T.W Kaubandus laenanud 2,5 miljonit krooni. 2005. aasta juulis sõlmis Segal laenulepingu OÜga F.T.W. Kaubandus. Lepingu tagatiseks oli kaheksa sõiduautot Volvo S60. Selgus, et ettevõte ei suuda laenu Segalile tagasi maksta, ning seetõttu sõlmiti kokkulepe, mille järgi autode omandiõigus läks Segalile. Segal informeeris Lõuna maksu- ja tollikeskust soovist vormistada autod vabakäibesse. Amet seda ei teinud, tuues põhjenduseks dokumentide puudumise. Segal palus Vitsuti firmal välja nõuda kas raha või autod. Lõuna maksu- ja tollikeskus algatas 2005. aasta novembris F.T.W Kaubanduse vastu kriminaalasja ja võttis vahi alla ettevõtte juhatuse liikme Olev Pooli, kahtlustades, et laenuleping on fiktiivne. Pool kinnitas vastupidist. Segal esitas 2005. aasta detsembris Valga maakohtusse nõude tunnustada Volvode omandiõigust. Võlgade sissenõudja Lauri Vitsuti arvates kasutab maksuamet tema kliendiga jõuvõtteid. Vitsut kahtlustab, et maksuametile võis tema kliendi peale kaevata Info-Auto, kes tahab hoida Volvode müügi monopoli. “Siin käib võitlus 5,1 miljoni krooni pärast,” rääkis Vitsut. ASi Info-Auto juhatuse esimees Kaupo Katkosilt ütles, et maksuamet pöördus Volvodega seonduvalt nende poole, mitte nemad ei pöördunud maksuametisse. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3389/uud_uudidx_338902.html