Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Maksuamet nõuab Endel Sifilt õpilaste aitamise eest üle poole miljoni

Maksuamet nõuab Endel Sifilt õpilaste aitamise eest üle poole miljoni

Rubriik: Äripäev

Silvia Kruusmaa kirjutab Äripäev Online`is, et maksuamet nõuab ärimees Endel Sifilt üle 500 000 krooni erisoodustusmaksu aastas selle eest, et ta laseb viiel koolil Snelli staadionit tasuta kasutada.

„Pean kuus maksma 45 000 krooni. Aastas on see summa 540 000 krooni. Peale esimest staadioni kasutamiskuud nõudis maksuamet mult seda,” rääkis Siff aripaev.ee-le. Ärimehe sõnul ei tunne ta pettumust. „Jääb üle vaid käsi laiutada,” märkis ta. Ettevõtja sõnul arvestas maksuamet erisoodustusmaksu summa välja võimaliku tulu pealt, mida oleks Siff võinud teenida, kui ta oleks staadioni kasutamise eest viielt Tallinna koolilt raha küsinud. Siff rõhutas, et tegu on heategevusprojektiga ning et tal pole kavatsust koolidelt raha küsida. „See idee pakub mulle emotsionaalset rahuldust” selgitas Siff, miks ta laseb lastel tasuta staadionit kasutada. Siff ei osanud öelda, kuidas tuli maksuamet mõttele talt erisoodustusmaksu küsida või kas keegi suunas neid. „Ju nad loevad lehti,” ütles ta, lisades, et maksuamet teeb vaid oma tööd. „Seadusandjal on aga siin ruumi mõtlemiseks.” Loe täpsemalt: http://www.ap3.ee/Default2.aspx?ArticleID=2f020df1-7b2f-4445-a6a4-37261217f35b ———————————————————————————————-EML juhib tähelepanu, et juriidilistel isikutel on tulumaksuseaduse § 49 lg-s 2 sätestatud alustel õigus ka maksuvabalt annetusi ja kingitusi teha. Annetus võib olla seejuures ka vara tasuta kasutada andmine. Maksuvabalt saab annetada tulumaksusoodustusega isikute nimekirja kantud või nendega võrdsustatud (usuliste ühenduste registrisse kantud) isikutele ja haiglat pidavale isikule, samuti riigi või kohaliku omavalitsuse teadus-, kultuuri-, haridus-, spordi-, korrakaitse- või sotsiaalhoolekandeasutusele või kaitseala valitsejale. Kui staadionit võimaldatakse tasuta kasutada koolidel, siis on vähemasti teoreetiline maksuvabastuse kohaldamise alus olemas. Annetamisele on samas kehtestatud piirmäärad, maksumaksja peab ise valima, kas aluseks võetakse 3% maksumaksja sama kalendriaasta nn palgafondist või 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud viimase majandusaasta kasumist. Kui konkreetsel isikul kasum puudub või isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed puuduvad, siis maksuvaba annetamise alus puudub. Vt tulumaksuseaduse teksti siit: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12850769