Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Maksuaasta prognoosid jaanuari MaksuMaksjas

Maksuaasta prognoosid jaanuari MaksuMaksjas

Rubriik: EML

Uue aasta esimene MaksuMaksja püüab vastata küsimusele, mida toob algav rotiaasta endaga kaasa maksumaksjatele. Ajakiri tundis huvi, mida arvavad 2008. aasta eelarvest Eesti erakonnad. Kas meeleolud on optimistlikud või pessimistlikud, millised on vastu võetud eelarve tugevad, ettenägelikud ning ka läbimõtlemata, nõrgad küljed, saab lugeda värske MaksuMaksja veergudelt.

Traditsiooniliselt annab MaksuMaksja uue aasta alguses ülevaate maksuseaduste muudatustest. EML vanemjurist Martin Huberg tutvustab kehtima hakanud seadustemuudatusi, jurist Hiie Marrandi tutvustab praegu menetluses olevat kahte tulumaksuseaduse muutmise eelnõu. Üks nendest loob selguse aastaid lahenduseta püsinud juriidiliste isikute maksustamise küsimuses ja teine muudab eraisikute väärtpaberitulude maksustamise skeemi. Eelnõude ülevaatele on lisatud ka EML seisukohad ja muudatusettepanekud ning arvamusliidrite kommentaarid. Väärtpaberitulude eelnõu on teenitult langenud kriitika osaliseks ja läbib arvatavasti ka parenduskuuri, sest algne idee – tagada füüsiliste ja juriidiliste isikute maksustamisel võrdne kohtlemine – ei ole eelnõus realiseerunud, pigem muudaksid kavandatavad muudatused maksustamist veelgi segasemaks ja süsteemi ebaõiglasemaks. Toome lugejani EML kirjavahetuse Sotsiaalministeeriumiga töötuskindlustusmaksete teemal. Valitsus jättis küll maksemäärad samale tasemele, kuid andis lootust, et kunagi tulevikus maksemäärasid siiski langetatakse. Muutmist vajavaid kohti on töötuskindlustuse seaduses teisigi, sest suurele osale inimestest, kelle eest töötuskindlustusmakseid makstakse, jäävad võimalikud hüvitised paljudel põhjustel kättesaamatuks. Kui notaritasude mitmekordistamise plaan avalikuks sai, nõudis EML notarite sissetulekute avalikustamist ja notariaaltehingute mahu vähendamist. Kui avalikkusel puudub adekvaatne teave notarite tulude ja kulude kohta, ei ole ka võimalik kontrollida, kas tasu määr katab vajalikke kulusid või mitte. Tasude kergitamise plaani laitis Riigikogu õiguskomisjon maha, leides, et küsimus vajab põhjalikku arutelu ja pädevat statistikat. Ajakirja MaksuMaksja annab Eesti Maksumaksjate Liit välja juba 12 aastat. EML on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. EML nõustab maksuõiguse küsimustes ja annab lisaks ajakirjale välja ka maksualaseid raamatuid. Liit ühendab üle 2500 liikme. Lisateave:MaksuMaksja peatoimetaja Margit Berko, tel 626 4196