Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Maksu- ja Tolliametis valmis näidismaksumärgid

Maksu- ja Tolliametis valmis näidismaksumärgid

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet alustas ettevõtjatele alkoholi maksumärgi näidiste väljastamist. Näidismaksumärk on samade mõõtude, materjali ja tehniliste parameetritega, kui originaalmaksumärk, kuid sellel puuduvad turvatunnused ja maksumärgi seerianumber. Näidismaksumärgid on mõeldud maksumärkide kleepimisseadmete katsetamiseks ja seadistamiseks.

Alkoholi maksumärgi rakendamise eesmärgiks on võimaldada kergesti eristada legaalset alkoholi mittelegaalsest ning välistada salaalkoholi müük legaalses müügivõrgus. Samuti kaasatakse läbi alkoholi maksumärgi rakendamise siia protsessi ka tarbija, kellel on nüüd endal võimalik veenduda, et tarbitakse õiget alkoholi. Legaalne alkohol vastab kindlatele nõuetele, sellelt on tasutud aktsiis ning tagatud on toote kvaliteet. Maksumärk rakendub alates 1. juulist sellel aastal, seega alates sellest kuupäevast tõendab aktsiisi maksmist kangelt alkoholilt alkoholi müügipakendile kinnitatud maksumärk. Enne 1. juulit tarbimisse lubatud maksumärgistamata kange alkoholi müük on lubatud kuni 30. septembrini 2006.a. Maksu- ja Tolliamet palub tähe panna, et alates 01.10.2006 peab kogu kange alkohol (üle 22% ja vähemalt 0,2 l müügipakendis või kui makstav aktsiisisumma on üle 10 krooni müügipakendis oleva alkoholi kohta), mis on tarbimises, olema maksumärgistatud, vastasel juhul kuulub see konfiskeerimisele. Ettevõtjatel, kes soovivad juba tarbimises olevat kanget alkoholi müüa peale 30. septembrit, on võimalus see maksumärgistada kas aktsiisilaos või registreeritud kaupleja tegevuskohas. Pikemalt loost saab lugeda siit: http://www.emta.ee/?id=4085.