Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Maksu- ja Tolliameti kommunikatsiooniauditi küsitlus

Maksu- ja Tolliameti kommunikatsiooniauditi küsitlus

Rubriik: EML

EML juhib oma liikmete tähelepanu sellele, et Maksu- ja Tolliamet korraldab kommunikatsiooniauditi küsitluse. Sellistes küsitlustes osalemine kätkeb endas võimalikku positiivset muutust maksumaksjate ja maksuhalduri omavahelises suhtlemises ja teabe vahetamises.

Auditi eesmärgiks on välja selgitada MTA kuvand organisatsiooni siht- ja sidusrühmade seas ning näidata osapooltevahelise kommunikatsiooni tugevusi ja nõrkusi. Teie arvamus on väga oluline, sest ainult sel moel saame infot, mis aitab muuta Maksu- ja Tolliameti teabevahetust efektiivsemaks ja ladusamaks. MTA on väga tänulik, kui te leiate umbes 15 minutit, et vastata anonüümsele ankeedile aadressil http://www.pridea.ee/ankeet/mtaaudit2844579. MTA palub küsitlusele vastata hiljemalt neljapäeval, 15. jaanuaril.