Maksu- ja Tolliamet saab uued radiatsioonimonitorid

Maksu- ja Tolliamet saab uued radiatsioonimonitorid

Rubriik: MTA

Täna (25.02.) allkirjastati Maksu- ja Tolliameti ning USA Energiadepartemangu vaheline ühiste kavatsuste deklaratsioon, millega pandi paika raamid uute radiatsioonimonitoride hankimiseks ja kasutusele võtmiseks Eesti Idapiiril.

Maksu- ja Tolliameti peadirektor Enriko Aav ja Ameerika Ühendriikide suursaadik Eestis Dave Phillips kirjutasid Tallinnas alla leppele, mille eesmärk on koostöö edendamine tuuma- ja radioaktiivsete ainete salakaubaveo ennetamise osas. Ühendriikide Energiadepartemang (Energiaministeerium) aitab tolli uute tuuma- ja radioaktiivsete ainete avastamise ja sidetehnoloogiatega. Pärast monitoride üleandmist hõlmab koostöö ka tolliametnike koolitamist ja abi monitoride hooldusel. Enriko Aava sõnul võimaldab uus kaasaegne tehnoloogia Eesti ühiskonda ja Euroopa Liitu paremini kaitsta. “See on meie kõigi huvides, et üle Eesti piiri veetavad radioaktiivsed materjalid tuvastataks ning nende illegaalne vedu takistataks,” toonitas Aav. USA suursaadik Dave Phillips rääkis, et ühendriikide jaoks on äärmiselt oluline teha koostööd erinevate riikide ja asutustega radioaktiivsete ainete ebaseadusliku veoga võitlemiseks. Phillipsi sõnul võib iga sellise rikkumise avastamine tähendada näiteks terrorismi takistamist ja inimelude päästmist. Radioaktiivsusmonitorid töötavad läbisõiduväravatena ning reageerivad nii gamma kui ka neutronkiirgusele. Monitorid võimaldavad leida ka peidetud ja varjestatud radioaktiivset ainet. Süsteem toimib internetipõhisena ning see on ühilduv juba praegu kasutusel olevate infosüsteemidega. “Uued monitorid on väga töökindlad ja vähese hulga valehäiretega,” kiitis Aav. “Tulevikus on meil võimalik kontrollida radioaktiivsete ainete vedu suuremas osas tollipunktidest Eesti idapiiril, samuti sadamates ja lennujaamas ning teha laiemat koostööd meie partneritega,” lisas Aav. MTA ja USA Energiadepartemangu koostöö toimub Teise Kaitseliini (SLD) programmi raames. Koostööd on aktiivselt tehtud ka varem Export Control and Border Security programmi raames. MTA koostöö USA ametkondadega ulatub üle 10 aasta taha, kui Eesti idapiirile paigutati 1996. aastal USA abiga esimesed radiatsioonimonitorid. Sellest alates on kahe riigi ametid teinud tihedat koostööd. Läbi on viidud mitmeid koolitusi, samuti on toll USA abiga saanud hulgaliselt erinevat kontrollitehnikat. Esialgsete plaanide kohaselt peaksid uued monitorid Eesti piiril ja sadamates tööd alustama selle aasta teisel poolel. Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/index.php?id=23824&tpl=1026