Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Maksu- ja Tolliamet ootab 1. veebruariks maksusoodustustega seonduvat informatsiooni

Maksu- ja Tolliamet ootab 1. veebruariks maksusoodustustega seonduvat informatsiooni

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet palub tähele panna, et asutused, kellele tehtud kulutusi võib maksumaksja oma tuludest maha arvata, (koolitajad, pangad, kindlustusseltsid, ametiühingud jne) peavad 1. veebruariks esitama maksuhaldurile info maksumaksjate poolt tehtud kulutuste kohta.

Vajalikud andmed tuleb maksuhaldurile edastada elektrooniliselt INF deklaratsioonil, üle 10-realisi INF deklaratsioone saab esitada ainult läbi e-maksuameti. Maksu- ja Tolliamet kannab need andmed maksumaksjate eeltäidetud tuludeklaratsioonidele. Andmete edastamine on oluline, kuna ainult siis, kui eeltäidetud deklaratsioonil on olemas kõik andmed inimese tulude ja kulude kohta, on võimalik tulumaks klientidele kiirelt tagastada. Näiteks, kui koolitusfirma jätab oma klientide andmed maksuhaldurile esitamata või neis esinevad vead, siis on andmed vigased ka füüsilise isiku eeltäidetud deklaratsioonil ning seetõttu on takistatud enammakstud tulumaksu kiire tagasisaamine. Sellisel juhul palub amet kulusid tõendavad dokumendid esitada paberil. INF 4 ja INF 8 saab ridahaaval sisestada või laadida csv failist. INF 3 saab ridahaaval sisestada ja laadida, kas csvvõi xml failist. INF 2, INF 5, INF 6 ja INF 7 saab laadida ainult xml failist. Lisainformatsiooni ja abi saab Maksu- ja Tolliameti piirkondlikest teenindusbüroodest, kodulehelt http://www.emta.ee ning maksuhalduri infotelefonile 8800815 (elektrooniline deklareerimine) helistades. Loe pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=4900