Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Maksu- ja Tolliamet on Schengeni tulekuks valmis

Maksu- ja Tolliamet on Schengeni tulekuks valmis

Rubriik: MTA

Schengeni õigusruumiga liitumine tähendab Eesti idapiiri saamist ka Schengeni ruumi idapiiriks. Maksu- ja Tolliamet on viimastel aastatel teinud pingutusi, et uue vastutuse tingimusteks valmis olla.

“Tolli töökorraldus on juba tänases olukorras seal maal, et Schengeni õigusruumiga liitumine ei too tolli töös idapiiril kaasa suuri muutusi, samuti ei muutu tollieeskirjad,” teatas MTA peadirektor Enriko Aav. Eestis kui Euroopa Liidu liikmesriigis kehtivad ühtsed üle-euroopalised tollieeskirjad, mis seoses Schengeni rakendumisega ei muutu. Aava sõnul on Schengeni ruumi toimimise üheks eelduseks tugev välispiiri kontroll. “Maksu- ja Tolliamet on viimastel aastatel pidevalt panustanud piirikontrolli tugevdamisele, seal hulgas tipptasemel tehniliste abivahendite kasutuselevõtmisele,” rõõmustas Aav. “Meie ametnikud on läbinud vajaliku koolituse ja on teadlikud Schengeni nõuetest ja ülesannetest,” lisas Aav. Idapiiril töötavad MTA ja Piirivalveameti poolt Schengen Facility fonde kasutades ostetud kaks liikuvat läbivalgustusseadet, mis võimaldavad kauba liikumise minimaalse takistusega kontrollida suurt hulka üle piiri liikuvaid veoseid – läbivalgustus toimub umbes 10 minuti jooksul ja terve veos vaadatakse korraga läbi. 2007. aasta novembrist võttis MTA piiripunktides kasutusele Automaatse Numbrituvastussüsteemi (ANTS). See, samuti Euroopa fonde kasutades hangitud süsteem, võimaldab automaatselt leida piiriületava liikluse hulgast tolli huvitavaid sõidukeid. Süsteemi on sisestatud riskikriteeriumid, mille järgi süsteem annab teada vastava veose piiripunkti saabumisest. Tollikontrolli efektiivsus tõuseb Schengeniga liitumisel veelgi, kuna piirikontrollis hakatakse kontrollimisel kasutama Schengeni infosüsteemi, mis hõlmab kõigi Schengeni liikmesriikide infot. See võimaldab Eesti ametkondadel tabada kurjategijaid, varastatud esemeid ning tõkestada ebasoovitavate isikute sisenemine Schengeni territooriumile. ”Piirikontroll on tõhus ja toetub ennekõike kaasaegsete kiiret riskihindamist võimaldavate seadmete kasutamisele,” ütles Enriko Aav. Vaatamata kontrolli tugevnemisele ületab seaduslik kaubandus piiri endiselt võimalikult kiirelt täiendavate takistusteta. Lõunapiiril on toll Euroopa Liidu sees kaupade vaba liikumise põhimõtteid järgides töötanud juba alates Eesti EL-ga liitumisest. Üle Eesti on MTA-l liikuvad tollikontrolli rühmad, mis riskianalüüsile tuginedes ametit huvitavaid sõidukeid ja isikuid kontrollivad. Oluline osa liikuvate rühmade töös on ka koostööl teiste ametkondadega – politseiga ning piirivalvega. Viiakse läbi ühisoperatsioone ja -kontrolle kõikide ametkondade eesmärkidest lähtuvalt. Salakauba leidmiseks ja tollieeskirjade täitmise kontrollimiseks lennujaamas ja reisisadamates jääb tollil õigus riskianalüüsile tuginedes isikuid ja pagasit kontrollida ka Schengeni õigusruumis. Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=22592&tpl=1026