Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksu- ja Tolliamet ning Keskkonnainspektsioon jätkavad pakendiaktsiisi valdkonna järelevalvet

Maksu- ja Tolliamet ning Keskkonnainspektsioon jätkavad pakendiaktsiisi valdkonna järelevalvet

Rubriik: MTA

Aprilli algul saatis Maksu- ja Tolliamet koostöös Keskkonnainspektsiooniga 119 ettevõttele märgukirja, milles palus üle kontrollida pakendiseaduse aruandekohustusega seonduvad andmed ja teha vajadusel vastavad parandused.

Esmane analüüs näitab, et valdavas osas on märgukirjad jõudnud õigete isikuteni. Sellest annab tunnistust maikuu jooksul prognoositust oluliselt rohkem laekunud pakendiaktsiisi – ligi 25 000 eurot. Aasta lõpuni planeeris Rahandusministeerium pakendiaktsiisi koguda 32 000 eurot, tänaseks on laekunud juba 40 000 eurot.Tagasiside kahe ametkonna saadetud märgukirjade saanutelt oli väga hea, ettevõtjad on täpsustavaid küsimusi esitanud nii Maksu- ja Tolliametile kui ka Keskkonnainspektsioonile. Märgukirjade tulemusel on ettevõtjad asunud ka oma varem märgitud koguseid pakendiregistris parandama.Maksu- ja Tolliameti kontrolliosakonna juhataja Kaido Lemendik: „Analüüsime koos Keskkonnainspektsiooniga kirja saanud ettevõtete käitumist ja kui vaja, alustame ka järelkontrolli.

Lisaks informeerime täiendavalt ettevõtteid, kelle osas on kahtlus, et neil on esitamata pakendiseaduse aruandekohustusega seonduvad andmed.” Lemendiku sõnul seisab Maksu- ja Tolliamet selle eest, et kõiki turul tegutsevaid ettevõtteid koheldaks võrdselt kellelegi konkurentsieeliseid loomata.Keskkonnainspektsiooni peadirektori asetäitja Olav Avarsalu hinnangul on Maksu- ja Tolliameti ning Keskkonnainspektsiooni koostöö pakendiettevõtete kontrollimisel andnud häid tulemusi. „Koos suudame riske paremini hinnata ning kaitseme korraga mõlemat – nii loodus- kui majanduskeskkonda,” ütles Avarsalu. „Aitame kaasa pakendiseaduse eesmärkide täitmisele, samuti on oluline ettevõtete võrdse kohtlemise põhimõte, sest ettevõtted peavad ühtmoodi täitma seadusest tulenevaid nõudeid,” täpsustas Avarsalu.Maksu- ja Tolliamet ning Keskkonnainspektsioon tuletavad meelde, et ettevõtjad, kes lasevad Eestis turule pakendatud kaupa, peavad pakendijäätmete üle arvestust pidama, andmed riiklikule pakendiregistrile esitama ja pakendiaktsiisi maksma.Pakendiaktsiisist on vabastatud pakendiettevõtjad, kes kas ise või taaskasutusorganisatsioonide abil täidavad pakendijäätmete taaskasutamise määrad.Pakendiaktsiisist on vabastatud ka need pakendiettevõtjad, kes lasevad turule kaupa plastist pakendis, mille mass on alla 10 kg aastas ja muust materjalist pakendis, mille mass on alla 20 kg aastas.Pakendiaktsiisiga seotud informatsiooni leiate:http://www.emta.ee/index.php?id=24899http://www.emta.ee/index.php?id=25517Pakendiseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/13328511MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=30253&tpl=1026