Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Maksu- ja tolliamet: maksukuritegevus on muutumas üha enam projektipõhiseks

Maksu- ja tolliamet: maksukuritegevus on muutumas üha enam projektipõhiseks

Rubriik: Äripäev

3. veebruari Äripäevas toob Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna juhataja Enriko Aav ülevaate 2005. a MTA tegevusest maksupettuste uurimisel.

Maksu- ja tolliameti uurimisosakond saatis 2005. aastal prokuratuuri 131 kriminaalasja 226 kahtlustatavaga, juhtumitest 31 olid maksupettused. Maksupettuste kogukahju oli kokku üle 128 miljoni krooni. Lõpule viidud kriminaalasjadest olid 14 seotud narkokuritegudega ja 86 salakaubaveo ning alkoholi, kütuse ja tubakatoodete ebaseadusliku käitlemisega. Lisaks hoiti eelnimetatud asjades ära enam kui 20 miljoni kroonise kahju tekkimine riigile. Tekitatud kahjude laekumise tagamiseks on prokuratuuri saadetud kriminaalasjades uurijad arestinud kahtlustatavate varasid enam kui 26 miljoni krooni väärtuses. Täpsemalt loe: http://www.aripaev.ee/3120/uud_uudidx_312009.html