Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Majandusliku sätte sisu sai kohtus selgemaks

Majandusliku sätte sisu sai kohtus selgemaks

Rubriik: Raamatupidaja.ee

Mart Kägu kirjutab Raamatupidaja.ee-s, et paljuvaieldud majandusliku sisu säte on kohtutes taas selgemaks vaieldud. Kaubandus-Tööstuskoja poliitikakujundamise- ja õigusosakonna jurist Mart Kägu annab ülevaate maksukorralduse seaduse § 84 kohaldamise kohta.

Käesoleval suvel on vastava sätte kohaldamises andnud kohtupraktika täiendavaid selgitusi. Allpool vaadatakse lähemalt riigikohtu lahendit nr 3-3-1-23-11 ning Tartu halduskohtu 19.05.2008. a otsust. Viimane lahend kaevati edasi nii ringkonna- kui ka riigikohtusse, kuid ringkonnakohus jättis selle muutmata ning riigikohus otsustas 04.08.2011. a kassatsioonkaebust menetlusse mitte võtta. Seega tulebki sisuliselt lähtuda alama astme kohtu lahendist.Loe edasi: http://www.raamatupidaja.ee/Default.aspx?PublicationId=8eb29e9f-4db2-4694-8115-567e0aa1624f